Vytvoriť faktúru

MM Servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MM Servis
IČO 35727535
DIČ 2021309026
Dátum vzniku 23 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MM Servis
Lamačská cesta 1
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 134 €
Zisk 1 684 €
Aktíva 81 960 €
Vlastný kapitál 72 583 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421903727647
Mobile phone(s) +421903727647
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 88,446
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 88,325
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26,726
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,688
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,688
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,038
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 61,599
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 55,667
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,932
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 121
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 121
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,446
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 74,268
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,361
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,361
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 62,584
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 62,983
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -399
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,684
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,045
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,727
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,710
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,710
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 950
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 318
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,133
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,133
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,133
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,134
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,134
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 843
D. Služby (účtová skupina 51) 608
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 67
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,291
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,526
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 132
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,159
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 475
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 475
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,684
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4256565.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015