Vytvoriť faktúru

MEDLINE MEDICA SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDLINE MEDICA SLOVAKIA
IČO 35727578
DIČ 2020210434
IČ DPH SK2020210434
Dátum vzniku 23 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDLINE MEDICA SLOVAKIA
Kopčianska 92
85203
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 001 992 €
Zisk 78 541 €
Aktíva 439 864 €
Vlastný kapitál 55 387 €
Kontaktné informácie
Email medicaslovakia@slovanet.sk
Phone(s) 0263811441, 0263822644, 0268288291
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 624,737
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,412
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,712
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,712
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,700
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,700
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 598,477
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 349,012
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 349,012
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 70,100
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 70,100
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 172,377
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 172,377
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,377
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,988
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,988
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,848
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,198
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,650
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 624,737
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 94,833
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 681
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 681
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,972
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,972
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 78,541
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 529,904
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 369
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 369
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 428,751
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 352,865
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 352,865
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,407
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,414
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,232
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,677
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 156
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,340
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,340
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 98,444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,002,053
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,001,992
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 997,490
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 600
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,902
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 888,423
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 541,053
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,423
D. Služby (účtová skupina 51) 64,292
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 252,356
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 214,173
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,063
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,120
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 858
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,509
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,509
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,932
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 113,569
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 381,322
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
XII. Kurzové zisky (663) 61
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,608
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,704
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,704
O. Kurzové straty (563) 11
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 893
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,547
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 104,022
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 25,481
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 25,481
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 78,541
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727578 DIČ: 2020210434 IČ DPH: SK2020210434
 • Sídlo: MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, Kopčianska 92, 85203, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zdeněk Bott Lúčna 22 Modra 900 01 28.01.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zdeněk Bott 6 639 € (100%) Lúčna 22 Modra 900 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Zdeněk Bott Lúčna 22 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Bott Lúčna 22 Modra 900 01
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Zdeněk Szajko Lúčna 22 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdeněk Szajko Lúčna 22 Modra 900 01
   17.12.2008Noví spoločníci:
   Zdeněk Szajko Lúčna 22 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Szajko Lúčna 22 Modra 900 01
   16.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Zdeněk Szajko Cabanova 13 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdeněk Szajko Cabanova 13 Bratislava 841 02
   23.09.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, ak sa okrem základných služieb poskytujú aj doplnkové služby
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   20.08.2001Noví spoločníci:
   Zdeněk Szajko Cabanova 13 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Szajko Cabanova 13 Bratislava 841 02
   19.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   06.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   Zuzana Veselovská Za Dráhou 476/9 Ružomberok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.08.1998Nové obchodné meno:
   MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   Zuzana Veselovská Za Dráhou 476/9 Ružomberok
   19.08.1998Zrušené obchodné meno:
   AWAKE, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   23.09.1997Nové obchodné meno:
   AWAKE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava 851 01