Vytvoriť faktúru

DP Transport - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DP Transport
IČO 35727675
DIČ 2021357195
IČ DPH SK2021357195
Dátum vzniku 22 Septembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo DP Transport
Borinka 361
90032
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 464 294 €
Zisk -233 021 €
Aktíva 13 654 475 €
Vlastný kapitál 250 316 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,498,580
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 145,580
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,439,904
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,807,848
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,463
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,714
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,938,484
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 224,295
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 995,820
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 995,820
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 99,582
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -638,086
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -233,021
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,714,189
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 664,386
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,810,813
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,023,077
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,374
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 784,362
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 330
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 238,660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 5,464,294
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,448,294
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,662,734
C. Služby (účtová skupina 51) 14,212
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 198,000
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,450,522
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -198,440
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,788
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 272,968
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 272,500
XI. Kurzové zisky (663) 468
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 304,425
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 271,747
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -16
M. Nákladové úroky (562) 32,524
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 170
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -31,457
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -229,897
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,124
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -233,021
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727675 DIČ: 2021357195 IČ DPH: SK2021357195
 • Sídlo: DP Transport, Borinka 361, 90032, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Doktor predseda Borinka 361 Borinka 900 32 26.11.2012
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.12.2012Nové obchodné meno:
   DP Transport a. s.
   Nové sidlo:
   Borinka 361 Borinka 900 32
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Doktor - predseda predstavenstva Borinka 361 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 26.11.2012
   10.12.2012Zrušené obchodné meno:
   KORUNA Invest a.s.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 56 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Bellova 12583/12E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 22.09.1997
   Ján Laca - člen Drieňová 76/25 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 18.05.2009
   29.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Bellova 12583/12E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 22.09.1997
   28.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Mierová 167C Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 22.09.1997
   10.11.2011Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   10.06.2009Nové sidlo:
   Mlynské nivy 56 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Laca - člen Drieňová 76/25 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 18.05.2009
   09.06.2009Zrušené sidlo:
   Holíčska 12 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Chalková Tomášikova 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.09.1997
   12.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Chalková Tomášikova 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.09.1997
   Ing. Gustáv Laca - predseda Mierová 167C Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 22.09.1997
   11.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Chalková 122 Orešany 956 06 Vznik funkcie: 22.09.1997
   Ing. Gustáv Laca - predseda Ukrajinská 10 Bratislava Vznik funkcie: 22.09.1997
   10.01.2003Nové obchodné meno:
   KORUNA Invest a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   prenájom strojov, strojných zariadení a technológií bez obsluhujúceho presonálu
   organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Iveta Chalková 122 Orešany 956 06 Vznik funkcie: 22.09.1997
   Ing. Gustáv Laca - predseda Ukrajinská 10 Bratislava Vznik funkcie: 22.09.1997
   09.01.2003Zrušené obchodné meno:
   KORUNA Invest o.c.p. a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj cenných papierov
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji cenných papierov
   obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby pre emitenta
   obstarávanie vykonávania činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov pre emitenta
   obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich pre emitenta
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Iveta Chalková 122 Orešany 956 06
   Ján Laca Mierová 167C Bratislava Skončenie funkcie: 13.09.2002
   Ing. Gustáv Laca - predseda Ukrajinská 10 Bratislava
   26.03.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   faktoring a forfaiting
   03.12.1999Nové obchodné meno:
   KORUNA Invest o.c.p. a.s.
   02.12.1999Zrušené obchodné meno:
   KORUNA L o.c.p. a.s.
   28.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Ukrajinská 10 Bratislava
   27.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Gustáv Laca - predseda Holíčska 12 Bratislava
   22.09.1997Nové obchodné meno:
   KORUNA L o.c.p. a.s.
   Nové sidlo:
   Holíčska 12 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj cenných papierov
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji cenných papierov
   obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby pre emitenta
   obstarávanie vykonávania činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov pre emitenta
   obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich pre emitenta
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Iveta Chalková 122 Orešany 956 06
   Gustáv Laca - predseda Holíčska 12 Bratislava
   Ján Laca Mierová 167C Bratislava Skončenie funkcie: 13.09.2002