Vytvoriť faktúru

int. e. s. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno int. e. s.
IČO 35727730
DIČ 2020268140
IČ DPH SK2020268140
Dátum vzniku 24 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo int. e. s.
Cesta na Klanec 75/4620
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 77 651 €
Zisk 46 156 €
Aktíva 68 991 €
Vlastný kapitál 44 750 €
Kontaktné informácie
Email halkova@chello.sk
Phone(s) 0903672241
Mobile phone(s) 0903672241
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,711
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,711
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,711
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 91,101
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 42
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,989
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 60,009
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 97,812
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 53,458
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 46,156
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,354
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 44,354
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 150
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 634
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,256
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,314
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 77,651
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 77,651
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 18,105
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,495
C. Služby (účtová skupina 51) 2,655
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,066
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 146
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,310
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,433
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 59,546
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 73,501
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 122
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 122
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -119
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 59,427
P. Daň z príjmov (591, 595) 13,271
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 46,156
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727730 DIČ: 2020268140 IČ DPH: SK2020268140
 • Sídlo: int. e. s., Cesta na Klanec 75/4620, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Igor Masár Cesta na Klanec 75/4620 Bratislava 841 03 20.10.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Igor Masár 6 639 € (100%) Cesta na Klanec 75/4620 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.11.2009Noví spoločníci:
   Igor Masár Cesta na Klanec 75/4620 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Igor Masár Cesta na Klanec 75/4620 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 20.10.2009
   23.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   01.09.2005Nové sidlo:
   Cesta na Klanec 75/4620 Bratislava 841 03
   31.08.2005Zrušené sidlo:
   Pod záhradami 62 Bratislava 841 02
   04.10.2000Nové sidlo:
   Pod záhradami 62 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo
   03.10.2000Zrušené sidlo:
   Laurinská 2 Bratislava 811 01
   19.01.2000Nové sidlo:
   Laurinská 2 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   vyučovanie cudzích jazykov /jazyk taliansky a anglický/
   Noví spoločníci:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   18.01.2000Zrušené sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Dušan Mika Na Karlove 14 Banská Bystrica 974 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Dušan Mika Na Karlove 14 Banská Bystrica 974 01
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Dušan Mika Na Karlove 14 Banská Bystrica 974 01
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Dušan Mika Na Karlove 14 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Stanislav Reguli Kolískova 10 Bratislava 841 05
   24.09.1997Nové obchodné meno:
   int. e. s., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 810 11
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Dušan Mika Na Karlove 14 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Stanislav Reguli Kolískova 10 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Martina Masárová Pod záhradami 62 Bratislava 841 01
   Dušan Mika Na Karlove 14 Banská Bystrica 974 01