Vytvoriť faktúru

DONA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DONA
IČO 35727748
DIČ 2020252135
IČ DPH SK2020252135
Dátum vzniku 22 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DONA
Sklenárova 38
82109
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 18 635 €
Vlastný kapitál -127 712 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244644272
Mobile phone(s) 0903444725
Fax(es) 0244644271
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,635
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,335
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,315
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,415
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,415
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,900
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,300
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 12,300
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,635
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -127,713
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -134,353
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 33,661
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -168,014
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 146,348
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,636
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 11,636
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 118,514
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 98,666
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,666
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,246
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -128
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,472
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -2,038
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,296
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,198
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727748 DIČ: 2020252135 IČ DPH: SK2020252135
 • Sídlo: DONA, Sklenárova 38, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Blaško Haburská 10 Bratislava 821 01 10.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Richard Dobrý 3 320 € (50%) Bratislava 841 01
  Zuzana Kuchtová 3 320 € (50%) Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Blaško Haburská 10 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 10.12.2009
   18.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Dobrý Bilíkova 30 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.09.1997
   25.08.2006Noví spoločníci:
   Zuzana Kuchtová Šancová 3567/88 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Dobrý Bilíkova 30 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.09.1997
   24.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Blaško Haburská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Blaško Haburská 10 Bratislava
   Ing. Richard Dobrý Bilíkova 30 Bratislava 841 01
   16.01.2001Nové obchodné meno:
   DONA , s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   výroba kancelárskych obalov z polypropylénových a polyetylénových fólií
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Dobrý Bilíkova 30 Bratislava 841 01
   Ing. Dušan Blaško Haburská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Blaško Haburská 10 Bratislava
   15.01.2001Zrušené obchodné meno:
   FOBIC, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ružinovská 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Dobrý Bilíkova 30 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   16.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Richard Dobrý Bilíkova 30 Bratislava 841 01
   15.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Dobrý Bilíkova 30 Bratislava 841 01
   22.09.1997Nové obchodné meno:
   FOBIC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 4 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   výstavníctvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Dobrý Bilíkova 30 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Richard Dobrý Bilíkova 30 Bratislava 841 01