Vytvoriť faktúru

EKON - PROFI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKON - PROFI
IČO 35727764
DIČ 2021350100
Dátum vzniku 22 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKON - PROFI
Vranovská 4
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 941 €
Zisk 2 021 €
Aktíva 1 397 €
Vlastný kapitál -4 905 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263833242
Mobile phone(s) +421903266400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,479
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 990
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 200
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 200
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 790
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 762
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 489
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 489
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,479
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,884
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -12,208
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -12,208
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,021
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,363
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 322
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 322
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,041
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,161
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,161
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,400
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 17,940
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,941
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,941
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,358
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 934
D. Služby (účtová skupina 51) 14,424
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,583
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,583
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,501
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,021
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3914296.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727764 DIČ: 2021350100
 • Sídlo: EKON - PROFI, Vranovská 4, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Július Duba Kovácsová 151 Bratislava - Rusovce 851 10 31.03.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Július Duba 6 639 € (100%) Kovácsová 151 Bratislava - Rusovce 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.03.2009Noví spoločníci:
   Július Duba Kovácsová 151 Bratislava - Rusovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Július Duba Kovácsová 151 Bratislava - Rusovce 851 10
   30.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Filip Duba Krásnohorská 16 Bratislava 851 07
   Július Duba Krásnohorská 16 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Duba Krásnohorská 16 Bratislava 851 07
   22.07.2004Noví spoločníci:
   Filip Duba Krásnohorská 16 Bratislava 851 07
   21.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Špánik Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Špánik Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   09.09.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Špánik Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Július Duba Krásnohorská 16 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Špánik Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Július Duba Krásnohorská 16 Bratislava 851 07
   08.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Július Duba Bradáčová 1 Bratislava 851 02
   Ing. Marián Juráš Bradáčová 1 Bratislava 851 02
   Ing. Alena Polónyiová Znievska 13 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Polónyiová Znievska 13 Bratislava 851 06
   22.09.1997Nové obchodné meno:
   EKON - PROFI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   Július Duba Bradáčová 1 Bratislava 851 02
   Ing. Marián Juráš Bradáčová 1 Bratislava 851 02
   Ing. Alena Polónyiová Znievska 13 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Polónyiová Znievska 13 Bratislava 851 06