Vytvoriť faktúru

ROSTER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROSTER
IČO 35727781
DIČ 2021349825
IČ DPH SK2021349825
Dátum vzniku 16 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROSTER
Damborského 4
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 954 €
Zisk 12 811 €
Aktíva 132 056 €
Vlastný kapitál 120 411 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264462496
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 139,378
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 139,149
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 30
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 30
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 139,119
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 41
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 139,078
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 229
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 229
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 139,378
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 133,222
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,090
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,090
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 111,682
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 111,682
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,811
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,156
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,156
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 43
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,411
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,702
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 31,966
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 31,954
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,609
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,345
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,111
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,321
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,662
D. Služby (účtová skupina 51) 1,896
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 230
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,843
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,075
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 408
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 408
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -396
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,447
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,636
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,636
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,811
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015