Vytvoriť faktúru

H + H REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno H + H REAL
IČO 35727853
DIČ 2020250859
IČ DPH SK2020250859
Dátum vzniku 25 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H + H REAL
Palárikova 76
02201
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -663 339 €
Aktíva 31 €
Vlastný kapitál -39 416 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903742128
Mobile phone(s) 0903730380, 0903742128
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 421,884
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 421,884
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 134,556
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 134,556
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 287,328
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 287,093
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 235
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 421,884
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -702,756
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -46,388
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 35,614
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -82,002
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -663,339
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,124,640
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 160
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 160
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,124,480
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,085,182
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,085,182
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 39,298
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,851
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 678,887
D. Služby (účtová skupina 51) 678,881
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -678,887
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -678,881
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,851
XII. Kurzové zisky (663) 16,851
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 343
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 343
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 16,508
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -662,379
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -663,339
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727853 DIČ: 2020250859 IČ DPH: SK2020250859
 • Sídlo: H + H REAL, Palárikova 76, 02201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Septembra 1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marek Lukasz Gryciuk 6 639 € (100%) Warszawa 03-290 Poľská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.06.2014Nové sidlo:
   Palárikova 76 Čadca 022 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.06.2014Zrušené sidlo:
   Alžbetin Dvor 678 Miloslavov 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.05.2014Noví spoločníci:
   Marek Lukasz Gryciuk Geodezyjna 73 A m.2 Warszawa 03-290 Poľská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Lukasz Gryciuk Geodezyjna 73 A m. 2 Warszawa 03-290 Poľská republika Vznik funkcie: 23.04.2014
   05.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Kubáňová Alžbetin Dvor 678 Miloslavov 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kubáňová Alžbetin Dvor 678 Miloslavov 900 42
   20.12.2012Nové sidlo:
   Alžbetin Dvor 678 Miloslavov 900 42
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Kubáňová Alžbetin Dvor 678 Miloslavov 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kubáňová Alžbetin Dvor 678 Miloslavov 900 42
   19.12.2012Zrušené sidlo:
   Orechová 842 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Kubáňová Orechová 842/36 Dunajská Lužná-Jánošíková 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kubáňová Orechová 842/36 Dunajská Lužná-Jánošíková 900 42
   07.08.2009Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Kubáňová Orechová 842/36 Dunajská Lužná-Jánošíková 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kubáňová Orechová 842/36 Dunajská Lužná-Jánošíková 900 42
   06.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Kubáňová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Kubáňová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   24.08.2006Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie dát
   24.06.2006Nové sidlo:
   Orechová 842 Dunajská Lužná 900 42
   23.06.2006Zrušené sidlo:
   Košická 49 Bratislava 821 08
   23.02.2004Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zstavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Zuzana Kubáňová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Kubáňová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   22.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Horňáčeková Trenčianska 37 Bratislava 821 09
   Dušan Hrebík Trenčianska 37 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Horňáčeková Trenčianska 37 Bratislava 821 09
   Dušan Hrebík Trenčianska 37 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 26.05.2003
   Monika Szeibeczederová Jánošíkova 599 Dunajská Lužná Skončenie funkcie: 26.05.2003
   25.09.1997Nové obchodné meno:
   H + H REAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Košická 49 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   výkopové zemné práce
   upratovacie služby
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Zuzana Horňáčeková Trenčianska 37 Bratislava 821 09
   Dušan Hrebík Trenčianska 37 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Horňáčeková Trenčianska 37 Bratislava 821 09
   Dušan Hrebík Trenčianska 37 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 26.05.2003
   Monika Szeibeczederová Jánošíkova 599 Dunajská Lužná Skončenie funkcie: 26.05.2003