Vytvoriť faktúru

Gordias - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Gordias
IČO 35727993
DIČ 2020218981
IČ DPH SK2020218981
Dátum vzniku 26 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gordias
Slávičie údolie 104
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 549 569 €
Zisk 547 €
Aktíva 245 279 €
Vlastný kapitál 68 906 €
Kontaktné informácie
Email info@gordias.sk
Phone(s) 0265315024
Fax(es) 0265411026
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 345,368
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,445
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,445
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 25,445
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 297,971
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,507
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,507
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 119,877
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 119,653
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 119,653
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 224
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 171,587
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,341
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 170,246
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 21,952
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 21,952
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 345,368
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 62,252
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 54,402
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 54,402
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 547
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 283,102
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,907
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 269
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 18,638
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 257,859
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 210,572
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 210,572
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,827
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,092
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,465
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,903
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,336
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,336
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 14
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 14
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 544,946
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 549,569
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 544,946
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 623
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 545,137
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,940
D. Služby (účtová skupina 51) 385,553
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 137,362
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 99,022
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,904
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,436
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,068
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,065
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,065
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,149
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,432
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 149,453
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 368
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 368
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 368
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,372
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,266
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,266
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 106
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,004
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,428
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 547
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727993 DIČ: 2020218981 IČ DPH: SK2020218981
 • Sídlo: Gordias, Slávičie údolie 104, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Ivan Kopáčik H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05 26.09.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Ivan Kopáčik 3 254 € (49%) H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05
  RNDr Nadežda Kochmanová 3 386 € (51%) Rebarborová 39 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.10.2013Nové sidlo:
   Slávičie údolie 104 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   vydavateľská činnosť
   01.10.2013Zrušené sidlo:
   Pribišova 47 Bratislava 841 05
   02.04.2003Nové obchodné meno:
   Gordias, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ivan Kopáčik H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 26.09.1997
   01.04.2003Zrušené obchodné meno:
   Gordias s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ivan Kopáčik Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 04
   10.04.2001Nové sidlo:
   Pribišova 47 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ivan Kopáčik H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05
   RNDr Nadežda Kochmanová Rebarborová 39 Bratislava 821 07
   09.04.2001Zrušené sidlo:
   Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr Nadežda Kochmanová Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu 18 Bratislava 811 02
   Mgr. Ivan Kopáčik Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 04
   Ing. Tibor Lörinz Pri kríži 34 Bratislava 841 02
   08.02.1999Noví spoločníci:
   RNDr Nadežda Kochmanová Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu 18 Bratislava 811 02
   Mgr. Ivan Kopáčik Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 04
   Ing. Tibor Lörinz Pri kríži 34 Bratislava 841 02
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr Nadežda Kochmanová Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu 18 Bratislava 811 02
   Mgr. Ivan Kopáčik Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 04
   Ing. Tibor Lörinz Pri kríži 34 Bratislava 841 02
   26.09.1997Nové obchodné meno:
   Gordias s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a informačných systémov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   RNDr Nadežda Kochmanová Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu 18 Bratislava 811 02
   Mgr. Ivan Kopáčik Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 04
   Ing. Tibor Lörinz Pri kríži 34 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ivan Kopáčik Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 04