Vytvoriť faktúru

MOZA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MOZA
Stav Zrušená
IČO 35728027
DIČ 2020206815
IČ DPH SK2020206815
Dátum vzniku 16 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOZA
Ružová 24
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 374 €
Zisk 31 872 €
Aktíva 2 049 €
Vlastný kapitál -131 464 €
Kontaktné informácie
Email moza@moza.sk
Phone(s) 0905333300
Mobile phone(s) 0905333300
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 428
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 428
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 428
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,127
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 815
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 142
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,555
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -99,591
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -138,766
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 31,872
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,146
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 102,146
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70,354
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,077
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,715
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 33,374
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,374
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 542
C. Služby (účtová skupina 51) 99
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 430
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 32,832
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -99
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 32,832
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 31,872
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2015
 • IČO:35728027 DIČ: 2020206815 IČ DPH: SK2020206815
 • Sídlo: MOZA, Ružová 24, 90031, Stupava
 • Dátum vzniku: 16 Septembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.09.2015Zrušené obchodné meno:
   MOZA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ružová 24 Stupava 900 31
   30.11.1998Nové obchodné meno:
   MOZA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová 24 Stupava 900 31
   16.09.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným