Vytvoriť faktúru

Danube Marine Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Danube Marine Consulting
IČO 35728086
DIČ 2020219014
IČ DPH SK2020219014
Dátum vzniku 16 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Danube Marine Consulting
Kuklovská 11
084 10
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 222 656 €
Zisk 29 538 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905627230
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 19,583
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 19,583
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,583
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,234
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,780
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,293
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 76,817
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,888
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 152,816
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -130,437
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 29,538
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,929
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 17,929
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -145
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 126
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,136
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,812
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 222,656
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 222,188
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 468
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 183,913
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,541
C. Služby (účtová skupina 51) 176,442
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 542
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 491
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 417
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 480
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 38,743
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 40,205
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 77
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 74
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -76
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 38,667
P. Daň z príjmov (591, 595) 9,129
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 29,538
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35728086 DIČ: 2020219014 IČ DPH: SK2020219014
 • Sídlo: Danube Marine Consulting, Kuklovská 11, 084 10, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zsolt Merva Hviezdoslavova 37 Dunajská Streda 929 01 16.09.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zsolt Merva 6 639 € (100%) Hviezdoslavova 37 Dunajská Streda 929 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.08.2014Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   Prenájom hnuteľných vecí
   04.07.2012Nové sidlo:
   Kuklovská 11 Bratislava 841 0
   03.07.2012Zrušené sidlo:
   Majernikova 34/A Bratislava 841 05
   04.06.2012Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Mária Pateková Líščie údolie 110/71 Bratislava 841 04
   05.04.2012Noví spoločníci:
   PhDr. Mária Pateková Líščie údolie 110/71 Bratislava 841 04
   04.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Peter Patek Majerníkova 34/A Bratislava 841 05
   23.11.2007Nové sidlo:
   Majernikova 34/A Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Zsolt Merva Hviezdoslavova 37 Dunajská Streda 929 01
   Doc.Ing. Peter Patek Majerníkova 34/A Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zsolt Merva Hviezdoslavova 37 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 16.09.1997
   22.11.2007Zrušené sidlo:
   Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Doc.Ing. Peter Patek Líščie údolie 71 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.09.1997
   29.12.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.09.1997
   28.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05
   20.07.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Peter Patek Líščie údolie 71 Bratislava 841 05
   04.10.1999Nové predmety činnosti:
   výroba lodí /vrátane opráv/
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Peter Patek Líščie údolie 71 Bratislava 841 05
   03.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Doc.Ing. Peter Patek Líščie údolie 71 Bratislava 841 05
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Doc.Ing. Peter Patek Líščie údolie 71 Bratislava 841 05
   16.09.1997Nové obchodné meno:
   Danube Marine Consulting, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu volnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   konštrukčná činnosť v strojárstve
   poradenská činnosť v oblasti stavby a prevádzky lodí a plavebných zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Doc.Ing. Peter Patek Líščie údolie 71 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zsolt Merva Adámiho 26 Bratislava 841 05