Vytvoriť faktúru

REFORMATA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REFORMATA
IČO 35728167
DIČ 2021359835
IČ DPH SK2021359835
Dátum vzniku 29 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REFORMATA
Palisády 48
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 329 785 €
Zisk 12 686 €
Aktíva 493 608 €
Vlastný kapitál 446 844 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254433739, +421254433740
Fax(es) 0254430500
Dátum aktualizácie údajov: 19.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 390,455
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 390,455
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 553
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 107,924
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 21,996
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,867
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,361
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 498,379
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 417,520
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 372,830
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 25,033
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,686
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 80,859
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 570
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 78,892
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,021
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,475
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 20,079
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,317
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,397
Dátum aktualizácie údajov: 19.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 329,785
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,536
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 315,374
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,875
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 292,705
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 8,594
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65,320
C. Služby (účtová skupina 51) 54,719
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 86,285
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 735
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 15,611
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 6,796
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,645
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 37,080
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 198,277
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 54
X. Výnosové úroky (662) 54
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,443
N. Kurzové straty (563) 14
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,429
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,389
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 31,691
P. Daň z príjmov (591, 595) 19,005
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,686
Dátum aktualizácie údajov: 19.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.07.2016
 • IČO:35728167 DIČ: 2021359835 IČ DPH: SK2021359835
 • Sídlo: REFORMATA, Palisády 48, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Dagmar Valovičová Palisády 35 Bratislava 811 06 03.10.2014
  Mgr. Štefan Sabol Závodná 12256/3B Bratislava 821 06 25.01.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) 0 € (0%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Štefan Sabol Závodná 12256/3B Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 25.01.2016
   10.01.2015Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
   13.11.2014Nové predmety činnosti:
   Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.10.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dagmar Valovičová Palisády 35 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 03.10.2014
   12.11.2003Nové sidlo:
   Palisády 48 Bratislava 811 06
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) IČO: 00 179 213 Palisády 46 Bratislava
   29.09.1997Nové obchodné meno:
   REFORMATA spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným