Vytvoriť faktúru

EURO KRAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EURO KRAN
Stav Zrušená
IČO 35728183
DIČ 2020218970
IČ DPH SK2020218970
Dátum vzniku 30 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO KRAN
Vyšehradská 15
85106
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 547 €
Aktíva 11 146 €
Vlastný kapitál 4 223 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903444519
Dátum aktualizácie údajov: 08.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,796
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,687
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 51
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 58
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,796
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,811
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 807
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,710
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,547
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,607
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 67
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,540
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,580
Dátum aktualizácie údajov: 08.08.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 806
C. Služby (účtová skupina 51) 806
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -806
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -806
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 261
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 259
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -261
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,067
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,547
Dátum aktualizácie údajov: 08.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.08.2016
 • IČO:35728183 DIČ: 2020218970 IČ DPH: SK2020218970
 • Sídlo: EURO KRAN, Vyšehradská 15, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Septembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.08.2016Zrušené obchodné meno:
   EURO KRAN, s.r.o
   Zrušené sidlo:
   Vyšehradská 15 Bratislava 851 06
   19.12.2003Nové sidlo:
   Vyšehradská 15 Bratislava 851 06
   30.09.1997Nové obchodné meno:
   EURO KRAN, s.r.o
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným