Vytvoriť faktúru

V A L A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno V A L A
IČO 35728191
DIČ 2021318596
IČ DPH SK2021318596
Dátum vzniku 25 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V A L A
Tematínska 4
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 58 347 €
Zisk 21 928 €
Aktíva 120 538 €
Vlastný kapitál 116 520 €
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 166,204
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 165,803
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,835
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,242
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,242
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 593
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 157,968
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 132,513
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,455
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 401
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 401
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 166,204
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,429
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,818
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 130,379
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 130,379
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,928
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,775
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 332
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 332
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,851
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 365
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 161
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,308
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 592
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 592
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 53,558
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 58,347
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 53,558
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,789
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,143
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,554
D. Služby (účtová skupina 51) 13,946
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,498
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,217
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,401
4. Sociálne náklady (527, 528) 880
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 916
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,229
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,204
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,058
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 92
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 92
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -90
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,114
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,186
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,186
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,928
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016