Vytvoriť faktúru

SOLLER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOLLER
IČO 35728337
DIČ 2020210423
IČ DPH SK2020210423
Dátum vzniku 24 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLLER
Na Hrebienku 24
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 415 381 €
Zisk 34 846 €
Aktíva 92 363 €
Vlastný kapitál 57 291 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252621267
Fax(es) 0252621269
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 184,879
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,470
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,470
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,470
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 181,549
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,955
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,856
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 110,024
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 89,916
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,916
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,807
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,301
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,326
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1,326
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 67,244
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,520
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57,724
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,860
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,630
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 230
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 184,879
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,137
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 36,651
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 36,651
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,846
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 106,742
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 27
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 27
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 105,257
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 52,922
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,922
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 607
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 407
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,889
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,432
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,458
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,458
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 409,149
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 415,381
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 185,830
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 223,319
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,232
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 373,623
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 290,053
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,982
D. Služby (účtová skupina 51) 54,919
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,889
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,777
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,082
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,030
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 445
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 420
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 420
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,915
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,758
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,195
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 719
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 717
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 187
O. Kurzové straty (563) 44
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 143
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 532
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,290
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,444
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,444
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 34,846
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35728337 DIČ: 2020210423 IČ DPH: SK2020210423
 • Sídlo: SOLLER, Na Hrebienku 24, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jana Dudíková Na Hrebienku 24 Bratislava 24.09.1997
  Ing. Anna Denková Klenová 11 Bratislava 831 01 07.10.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jana Dudíková 3 320 € (50%) Na Hrebienku 24 Bratislava
  Ing. Anna Denková 3 320 € (50%) Klenová 11 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Anna Denková Klenová 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Denková Klenová 11 Bratislava 831 01
   06.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Luboš Dudík Na Hrebienku 24 Bratislava
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   07.05.2002Noví spoločníci:
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   06.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   31.07.2000Nové sidlo:
   Na Hrebienku 24 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Na Hrebienku 24 Bratislava 1 811 02
   30.07.2000Zrušené sidlo:
   Olivová 68 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   17.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   16.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   07.01.1998Nové sidlo:
   Olivová 68 Bratislava 831 01
   06.01.1998Zrušené sidlo:
   Beňadická 10 Bratislava 851 06
   24.09.1997Nové obchodné meno:
   SOLLER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Beňadická 10 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa veľkokuchynských zariadení za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa veľkokuchynských zariadení za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činnosť-okrem výkonu stavebného a technického dozoru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnos- ti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Dudíková Na Hrebienku 24 Bratislava
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   Ing. Luboš Dudík Na Hrebienku 24 Bratislava