Vytvoriť faktúru

S - KONSULT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S - KONSULT
IČO 35728388
DIČ 2020251024
Dátum vzniku 01 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S - KONSULT
Jána Smreka 6158/10
84108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 430 €
Zisk 900 €
Kontaktné informácie
Email info@webst.sk
Phone(s) 0940874288
Mobile phone(s) 0940874288
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,019
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 20
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,999
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,019
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,539
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 900
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,430
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,430
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 49
C. Služby (účtová skupina 51) 49
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,381
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,381
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1
N. Kurzové straty (563) 1
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,380
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 900
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4246342.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015