Vytvoriť faktúru

CONNECT - ART - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONNECT - ART
IČO 35728400
DIČ 2021408554
IČ DPH SK2021408554
Dátum vzniku 01 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONNECT - ART
Mlynské luhy 46
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 033 €
Zisk -27 396 €
Aktíva 85 298 €
Vlastný kapitál -21 219 €
Kontaktné informácie
Email extravlasy@extravlasy.sk
Phone(s) 0907719656
Mobile phone(s) +421907719656, 0907719656
Fax(es) 0243424141
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,690
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 12,690
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,690
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,768
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 246
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 118
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,326
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 23,458
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -52,618
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -32,526
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -27,396
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,076
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 373
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 75,335
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,351
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 70,984
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 368
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 32,033
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,000
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,033
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 58,379
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,450
C. Služby (účtová skupina 51) 10,709
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 516
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 135
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 14,711
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 30,555
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 90
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 213
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -26,346
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,841
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 90
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 90
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -90
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -26,436
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -27,396
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016