Vytvoriť faktúru

TV TIP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TV TIP
Stav V likvidácii
IČO 35728426
DIČ 2020268327
IČ DPH SK2020268327
Dátum vzniku 01 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TV TIP
Trnavská cesta 100
82101
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva -6 573 €
Vlastný kapitál -5 466 632 €
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 -6,573
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -21,803
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -21,838
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -21,906
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -21,906
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 68
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 35
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,230
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 15,230
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -6,573
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,563,276
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,394,160
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,394,160
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,278
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,970,714
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 397,968
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,368,682
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,535,549
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,122
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,885
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,237
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,523,309
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 799,959
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 799,959
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,458,544
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 126,505
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 137,746
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 555
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 118
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 21,154
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 21,154
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
Income and expenses 2014
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016