Vytvoriť faktúru

KERAIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KERAIN
IČO 35728515
DIČ 2020241982
IČ DPH SK2020241982
Dátum vzniku 30 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KERAIN
Doležalova 3
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 268 439 €
Zisk -5 831 €
Aktíva 65 049 €
Vlastný kapitál -36 669 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0220862090, 0220862091, 0903252152, 0903571798
Mobile phone(s) 0903571798
Fax(es) 0220862091
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,458
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,458
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,109
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 72,062
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,665
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,756
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 79,520
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -42,501
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 665
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -43,974
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,831
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 122,021
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 93,675
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,828
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,089
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,388
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,370
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,334
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 268,439
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 266,903
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 268,278
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 199,301
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,734
C. Služby (účtová skupina 51) 45,283
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,040
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,463
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 457
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 161
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,585
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 469
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 468
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,501
M. Nákladové úroky (562) 2,387
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,114
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,032
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,871
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,831
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35728515 DIČ: 2020241982 IČ DPH: SK2020241982
 • Sídlo: KERAIN, Doležalova 3, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08 22.03.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Emília Nagyová 6 639 € (100%) J.Smreka 22 Bratislava 841 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.08.2008Nové sidlo:
   Doležalova 3 Bratislava 821 04
   15.08.2008Zrušené sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   01.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.09.1997
   22.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Stanislaus Dukat Forstgasse 15 Bischofshofen A - 5500 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislaus Dukat Forstgasse 15 Bischofshofen A - 5500 Rakúsko Vznik funkcie: 29.01.2004
   11.03.2004Noví spoločníci:
   Emília Nagyová J. Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08
   Stanislaus Dukat Forstgasse 15 Bischofshofen A - 5500 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 22.03.2001
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.09.1997
   Stanislaus Dukat Forstgasse 15 Bischofshofen A - 5500 Rakúsko Vznik funkcie: 29.01.2004
   10.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Emília Nagyová J. Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 22.03.2001
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.09.1997
   18.11.2003Nové predmety činnosti:
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   reklamná a propagačná činnosť v rousahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom motorových vozidiel a dopravných strojov
   prenájom hnuteľných vecí - strojov, prístrojov a strojných zariadení
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 22.03.2001
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.09.1997
   17.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   02.04.2001Nové obchodné meno:
   KERAIN, spol.s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Vladimír Prikler Líščie nivy 457/8 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08
   01.04.2001Zrušené obchodné meno:
   JOVAK-KERAIN, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Válek Zálesie 172 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Válek 172 Zálesie 900 28
   30.11.1999Noví spoločníci:
   Emília Nagyová J. Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Válek Zálesie 172 Ivánka pri Dunaji 900 28
   29.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Rudolf Slezák Röntgenova 1176/4 Bratislava 851 01
   Jozef Válek 172 Zálesie 900 28
   03.09.1999Nové obchodné meno:
   JOVAK-KERAIN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Emília Nagyová J.Smreka 22 Bratislava 841 08
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Rudolf Slezák Röntgenova 1176/4 Bratislava 851 01
   Jozef Válek 172 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Válek 172 Zálesie 900 28
   02.09.1999Zrušené obchodné meno:
   KERAIN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Svornosti 115 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Gréč Bratrícka 12 Lučenec 984 01
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Ing. Andrej Nagy Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ján Gréč Bratrícka 12 Lučenec 984 01
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Ing. Andrej Nagy Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Gréč Bratrícka 12 Lučenec 984 01
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Ing. Andrej Nagy Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   30.09.1997Nové obchodné meno:
   KERAIN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svornosti 115 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj-maloobchod
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   stavebná činnosť-murárske a obkladačské práce
   Noví spoločníci:
   Ján Gréč Bratrícka 12 Lučenec 984 01
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Ing. Andrej Nagy Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Nagy Rajčianska 22 Bratislava 821 07
   Vladimír Prikler Pankúchova 1 Bratislava 851 01