Vytvoriť faktúru

THREE PARTNERS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno THREE PARTNERS
Stav Zrušená
IČO 35728621
DIČ 2020228617
IČ DPH SK2020228617
Dátum vzniku 30 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo THREE PARTNERS
Miletičova 1
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 222 €
Zisk -26 249 €
Aktíva 16 992 €
Vlastný kapitál -5 191 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336405043
Mobile phone(s) 0948333160
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,843
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,843
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,833
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,833
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,833
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,843
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,440
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,298
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,298
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 11,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 830
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 830
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -25,319
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,873
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -31,192
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,249
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,283
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 67
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 67
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,216
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,229
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,776
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,211
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,692
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,222
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,692
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,530
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,714
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,700
D. Služby (účtová skupina 51) 10,589
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 691
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 691
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 18,256
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,478
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,492
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -6,597
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 -203
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 24
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 24
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) -227
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 203
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -25,289
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,249
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35728621 DIČ: 2020228617 IČ DPH: SK2020228617
 • Sídlo: THREE PARTNERS, Miletičova 1, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Septembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.07.2011Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   19.07.2011Zrušené sidlo:
   dona Sandtnera 7 Pezinok 902 01
   30.04.2008Nové sidlo:
   dona Sandtnera 7 Pezinok 902 01
   29.04.2008Zrušené sidlo:
   Cajlanská 147 Pezinok 902 01
   13.10.2007Nové sidlo:
   Cajlanská 147 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Robert Blunár Za hradbami 2273/30 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Blunár Za hradbami 2273/30 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.10.2007
   Zuzana Boďová L. Novomeského 2732/24 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.10.2007
   12.10.2007Zrušené sidlo:
   Dobšinského 957/29 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Martina Maršová Dobšinského 957/29 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Maršová Dobšinského 957/29 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.05.2006
   03.06.2006Nové obchodné meno:
   THREE PARTNERS, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Maršová Dobšinského 957/29 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.05.2006
   02.06.2006Zrušené obchodné meno:
   ADVEC Trade spol. s r.o.
   13.05.2006Nové sidlo:
   Dobšinského 957/29 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   administratívne práce
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom- obstarávateľské služby
   Noví spoločníci:
   Zuzana Boďová L. Novomeského 2732/24 Pezinok 902 01
   Andrea Ulrichová Brezová 367/44 Viničné 900 23
   Martina Maršová Dobšinského 957/29 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Ulrichová Brezová 367/44 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 27.04.2006
   12.05.2006Zrušené sidlo:
   Zátišie 2 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Andrea Bombová Medená 15 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava
   08.04.1999Noví spoločníci:
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Andrea Bombová Medená 15 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava
   07.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava
   30.09.1997Nové obchodné meno:
   ADVEC Trade spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zátišie 2 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   reklamná činnosť
   organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Eva Alpárová Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Gabriela Červeňanská Šoltésovej 18 Bratislava