Vytvoriť faktúru

DANTEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DANTEX
IČO 35728680
DIČ 2020219036
IČ DPH SK2020219036
Dátum vzniku 29 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANTEX
Púpavová 26
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 461 €
Zisk 3 775 €
Aktíva 73 335 €
Vlastný kapitál -26 284 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421265428278
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 84,855
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,659
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 14,593
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,593
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 61,288
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 61,288
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,288
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,778
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 77
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,701
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 195
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 195
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 84,855
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -22,509
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 578
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 578
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -33,501
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,108
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -46,609
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,775
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,364
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 51
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 51
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 107,313
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 135
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 135
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 105,135
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 170
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,873
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 33,462
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 33,461
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 31,131
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,285
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,654
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 16,121
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 818
D. Služby (účtová skupina 51) 3,450
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,725
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,476
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 255
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,285
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,807
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,742
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 109
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 109
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -109
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,698
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 923
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 923
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,775
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35728680 DIČ: 2020219036 IČ DPH: SK2020219036
 • Sídlo: DANTEX, Púpavová 26, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dana Sýkorová Púpavova 26 Bratislava 20.11.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dana Sýkorová 3 319 € (50%) Púpavova 26 Bratislava
  Július Ružička 3 319 € (50%) Novomeského 1214/72 Senica 905 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Dana Sýkorová Púpavova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Sýkorová Púpavova 26 Bratislava
   19.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Július Ružička Novomeského 1214/72 Senica 905 01
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Július Ružička Novomeského 1214/72 Senica 905 01
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04
   29.09.1997Nové obchodné meno:
   DANTEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púpavová 26 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v roz- sahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Július Ružička Novomeského 1214/72 Senica 905 01
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl.Ing. Dana Zahradníčková Púpavová 26 Bratislava 841 04