Vytvoriť faktúru

GrECo International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GrECo International
IČO 35728698
DIČ 2020268481
IČ DPH SK2020268481
Dátum vzniku 25 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GrECo International
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 802 €
Zisk -35 354 €
Aktíva 3 000 573 €
Vlastný kapitál 2 824 924 €
Kontaktné informácie
Email k.vogel@greco.sk
Webová stránka http://www.greco.sk
Phone(s) +421252932476
Mobile phone(s) +421948216255, +421948354824, +421948074650
Fax(es) 0257103820, 0257103833
Dátum aktualizácie údajov: 24.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,027,751
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,989,196
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,598
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,598
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,987,598
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,987,598
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,389
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,625
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 19
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,606
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,764
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 480
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,284
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 166
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 166
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,027,751
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,019,497
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 50,723
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,967,615
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,140,082
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -172,467
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,354
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,254
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 138
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 138
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,612
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 305
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 305
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,788
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,487
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,504
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,032
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,472
Dátum aktualizácie údajov: 24.10.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,802
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,802
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,075
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 47
D. Služby (účtová skupina 51) 11,073
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,541
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,095
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 834
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,612
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,439
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,439
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 955
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -34,273
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11,120
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 43
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 43
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 643
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 208
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 208
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 435
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -600
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -34,873
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 481
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 481
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,354
Dátum aktualizácie údajov: 24.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.10.2016
 • IČO:35728698 DIČ: 2020268481 IČ DPH: SK2020268481
 • Sídlo: GrECo International, Vajnorská 100/A, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Madleňák Koprivnická 3401/9F Bratislava-Dúbravka 841 02 12.10.2014
  Ing. Andrej Borot Staré Grunty 3662/324A Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 31.12.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  GrECo International Holding AG 33 194 € (100%) Viedeň Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.11.2015Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava-Nové mesto 831 04
   19.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Madleňák Koprivnická 3401/9F Bratislava-Dúbravka 841 02 Vznik funkcie: 12.10.2014
   10.06.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.2009Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
   24.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Borot Staré Grunty 3662/324A Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 Vznik funkcie: 31.12.2005
   25.03.2005Noví spoločníci:
   GrECo International Holding AG Elmargasse 2-4 Viedeň Rakúska republika
   31.07.2000Nové obchodné meno:
   GrECo International, spol. s r.o.
   25.09.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným