Vytvoriť faktúru

GrECo International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GrECo International
IČO 35728698
DIČ 2020268481
IČ DPH SK2020268481
Dátum vzniku 25 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GrECo International
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 122 811 €
Zisk -21 215 €
Aktíva 3 000 573 €
Vlastný kapitál 2 824 924 €
Kontaktné informácie
Email k.vogel@greco.sk
Webová stránka http://www.greco.sk
Phone(s) +421252932476
Mobile phone(s) +421948216255, +421948354824, +421948074650
Fax(es) 0257103820, 0257103833
Dátum aktualizácie údajov: 27.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,037
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,037
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,037
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,009
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,249
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,409
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,287
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 71,046
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 49,770
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 63,682
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -21,215
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,276
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,855
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,567
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,150
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,333
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 732
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,352
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,854
Dátum aktualizácie údajov: 27.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 122,811
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 117,000
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,442
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,369
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 142,736
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,461
C. Služby (účtová skupina 51) 63,011
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 66,444
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 162
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,135
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 30
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,493
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -19,925
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,528
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 732
M. Nákladové úroky (562) 414
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 318
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -730
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -20,655
P. Daň z príjmov (591, 595) 560
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -21,215
Dátum aktualizácie údajov: 27.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 27.11.2015
 • IČO:35728698 DIČ: 2020268481 IČ DPH: SK2020268481
 • Sídlo: GrECo International, Vajnorská 100/A, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Andrej Borot 331 Raková 023 51 31.12.2005
  Ing. Martin Madleňák Koprivnická 3401/9F Bratislava-Dúbravka 841 02 12.10.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  GrECo International Holding AG 33 194 € (100%) Viedeň Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.11.2015Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava-Nové mesto 831 04
   19.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Madleňák Koprivnická 3401/9F Bratislava-Dúbravka 841 02 Vznik funkcie: 12.10.2014
   10.06.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.2009Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
   24.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Borot 331 Raková 023 51 Vznik funkcie: 31.12.2005
   25.03.2005Noví spoločníci:
   GrECo International Holding AG Elmargasse 2-4 Viedeň Rakúska republika
   31.07.2000Nové obchodné meno:
   GrECo International, spol. s r.o.
   25.09.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným