Vytvoriť faktúru

MERLIN TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MERLIN TRADE
IČO 35728736
DIČ 2020268503
IČ DPH SK2020268503
Dátum vzniku 07 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo MERLIN TRADE
Bajzova 13
82108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -4 404 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244638595
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 435,569
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 370,405
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 370,405
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 370,405
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,164
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 60,517
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 56,499
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,499
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,415
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,603
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,647
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 105
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,542
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 435,569
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -80,595
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 39,782
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 39,782
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 46,089
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 46,089
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -328,032
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -328,032
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,404
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 516,164
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,541
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,541
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 422,863
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 313,272
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,272
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 13,864
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,300
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 69,094
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,808
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,525
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 63,098
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 63,098
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,633
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 21,029
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,277
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 50
D. Služby (účtová skupina 51) 3,224
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,277
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,274
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 167
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 164
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -167
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,444
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,404
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35728736 DIČ: 2020268503 IČ DPH: SK2020268503
 • Sídlo: MERLIN TRADE, Bajzova 13, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Králik predseda Nad lomom 4063/11 Bratislava-Staré mesto 811 02 20.06.2002
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Králik - predseda predstavenstva Nad lomom 4063/11 Bratislava-Staré mesto 811 02 Vznik funkcie: 20.06.2002
   30.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Králik - predseda predstavenstva Podhradie 55 Svätý Jur Vznik funkcie: 20.06.2002
   Ing. Pavol Rodina - člen prestavenstva Svidnícka 106/9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.07.2000
   Ing. Martin Korček - člen Budmerice 841 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 06.07.2004
   11.02.2009Nové sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rodina - člen prestavenstva Svidnícka 106/9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.07.2000
   10.02.2009Zrušené sidlo:
   Tomášikova 25/A Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rodina - člen Záhradnícka 11 Bratislava
   05.10.2004Nové sidlo:
   Tomášikova 25/A Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Korček - člen Budmerice 841 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 06.07.2004
   04.10.2004Zrušené sidlo:
   Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaeDr. Ladislav Zálepa - člen predstavenstva Exnárova 13 Martin
   17.06.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   11.11.2002Nové predmety činnosti:
   požičovňa športových potrieb
   prevádzkovanie kolkární
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prípravné práce pre stavbu - demolácie a zemné práce bez použitia výbušnín
   prenájom strojov a zariadení
   predaj pohonných hmôt
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Králik - predseda predstavenstva Podhradie 55 Svätý Jur Vznik funkcie: 20.06.2002
   10.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda Lábska 368/1 Zohor 900 51 Skončenie funkcie: 20.06.2002
   02.10.2001Nové sidlo:
   Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   PaeDr. Ladislav Zálepa - člen predstavenstva Exnárova 13 Martin
   01.10.2001Zrušené sidlo:
   Panská 33 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   faktoring a fotaiting
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Sergej Zajcev - člen Haanova 2600/44 Bratislava
   19.02.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda Lábska 368/1 Zohor 900 51 Skončenie funkcie: 20.06.2002
   18.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda predstavenstva Mlynská 5 Krompachy
   19.07.2000Nové obchodné meno:
   MERLIN TRADE, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rodina - člen Záhradnícka 11 Bratislava
   18.07.2000Zrušené obchodné meno:
   PRIVATFOND, obchodník s cennými papiermi, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi, vrátane:
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmluv podľa § 34 až 37
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonývať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Király - člen B.S.Timravy 3 Bardejov
   13.01.2000Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda predstavenstva Mlynská 5 Krompachy
   Ing. Róbert Király - člen B.S.Timravy 3 Bardejov
   Sergej Zajcev - člen Haanova 2600/44 Bratislava
   12.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Frátriková - predseda predstavenstva Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslav Gergeľ - člen 131 Bukovec 906 14
   Ing. Radoslava Vaľková - člen Švábska 67/6774 Prešov
   15.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Frátriková - predseda predstavenstva Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslava Vaľková - člen Švábska 67/6774 Prešov
   14.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriana Frátriková - člen Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslava Vaľková - predseda predstavenstva Švábska 67/6774 Prešov
   16.03.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Radoslav Gergeľ - člen 131 Bukovec 906 14
   Ing. Radoslava Vaľková - predseda predstavenstva Švábska 67/6774 Prešov
   15.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Radoslav Gergeľ - predseda predstavenstva 131 Bukovec 906 14
   Ing. Daniel Guspan - člen Vojenská 9 Košice 040 01
   07.10.1997Nové obchodné meno:
   PRIVATFOND, obchodník s cennými papiermi, a.s.
   Nové sidlo:
   Panská 33 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasingová činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a fotaiting
   obchodovanie s cennými papiermi, vrátane:
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmluv podľa § 34 až 37
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonývať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Adriana Frátriková - člen Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslav Gergeľ - predseda predstavenstva 131 Bukovec 906 14
   Ing. Daniel Guspan - člen Vojenská 9 Košice 040 01