Vytvoriť faktúru

FARMAK SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FARMAK SLOVAKIA
IČO 35728965
DIČ 2020203713
IČ DPH SK2020203713
Dátum vzniku 24 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FARMAK SLOVAKIA
Mozartova 13
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 642 €
Zisk -8 159 €
Aktíva 67 065 €
Vlastný kapitál 4 001 €
Kontaktné informácie
Email per-bau@per-bau.sk
Phone(s) 0336475336
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 51,009
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 48,224
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 48,224
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 48,224
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,785
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 678
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 678
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 678
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,107
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,109
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -2
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,009
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,158
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,303
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,303
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,159
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,167
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 55,022
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 54,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,022
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 145
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 145
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,642
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,642
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,597
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,658
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,120
D. Služby (účtová skupina 51) 3,225
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 78
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,744
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,744
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 491
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,016
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,748
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 183
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 183
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -183
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,199
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,159
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35728965 DIČ: 2020203713 IČ DPH: SK2020203713
 • Sídlo: FARMAK SLOVAKIA, Mozartova 13, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jiří Žák Zlechov 72 Zlechov 687 10 Česká republika 16.02.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jiří Žák 6 639 € (100%) Zlechov 72 Zlechov 687 10 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Zuzana Nováková Kubániho 3644/16 Bratislava 811 04
   27.02.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Žák Zlechov 72 Zlechov 687 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Žák Zlechov 72 Zlechov 687 10 Česká republika Vznik funkcie: 16.02.2007
   PhDr. Zuzana Nováková Kubániho 3644/16 Bratislava 811 04
   26.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Žák Zlechov 72 Uherské Hradište 686 02 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Zuzana Nováková Mozartova 13 Bratislava 811 02
   20.11.2003Nové sidlo:
   Mozartova 13 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Zuzana Nováková Mozartova 13 Bratislava 811 02
   19.11.2003Zrušené sidlo:
   Sladkovičova 32 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Jendrichovská Sládkovičova 32 Modra 900 01
   01.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Žák Zlechov 72 Uherské Hradište 686 02 Česká republika
   31.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Žák Nové Sady, Werichová 639/12 Olomouc Česká republika
   24.09.1997Nové obchodné meno:
   FARMAK SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sladkovičova 32 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   chemická výroba, výskum a poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Žák Nové Sady, Werichová 639/12 Olomouc Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marta Jendrichovská Sládkovičova 32 Modra 900 01