Vytvoriť faktúru

SOLEARIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOLEARIS
IČO 35728973
DIČ 2020210412
IČ DPH SK2020210412
Dátum vzniku 29 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLEARIS
Námestie hraničiarov 31
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 166 448 €
Zisk 10 993 €
Aktíva 217 751 €
Vlastný kapitál 174 922 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421907321080, +421948189993, +421903461260, +421903461283, +421905590017, +421903802100, +421908693095, +421918883981, +421948060527
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 58,177
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,111
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,575
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 160,797
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 77,715
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,458
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 77,654
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 218,974
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 185,916
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 697
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 167,255
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,993
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,058
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,844
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 27,331
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 484
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,845
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,638
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,364
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,883
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 166,448
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 165,151
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,297
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 153,663
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,611
C. Služby (účtová skupina 51) 29,041
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 96,630
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 500
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,673
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,208
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,785
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 123,499
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,052
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 1,049
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,844
M. Nákladové úroky (562) 189
N. Kurzové straty (563) 2,378
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 277
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,792
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,993
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,993
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015