Vytvoriť faktúru

BELLAMI TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BELLAMI TRADE
IČO 35729007
DIČ 2021324019
IČ DPH SK2021324019
Dátum vzniku 03 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BELLAMI TRADE
Na Revíne 19
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 88 272 €
Zisk -4 573 €
Aktíva 7 010 €
Vlastný kapitál 2 274 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 24,840
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 24,840
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,766
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,414
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 29,610
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,519
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 58,254
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,299
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,030
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,573
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,553
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 60,550
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 58,694
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 640
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,125
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 91
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 88,272
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 700
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 87,450
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 122
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 91,652
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 600
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33,099
C. Služby (účtová skupina 51) 50,252
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,143
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 598
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,960
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,380
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,199
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 233
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 233
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -233
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,613
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,573
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015