Vytvoriť faktúru

1. zdravotná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno 1. zdravotná
IČO 35729058
DIČ 2021374003
IČ DPH SK2021374003
Dátum vzniku 24 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 1. zdravotná
Záhradnícka 8
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 557 €
Zisk -11 087 €
Aktíva 195 019 €
Vlastný kapitál 14 294 €
Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 136,698
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 136,698
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,896
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,639
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 428
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,211
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 155,337
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -27,853
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 384
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -23,788
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,087
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 183,190
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 183,190
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -2
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,244
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 176,948
Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,557
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,557
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 21,626
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,959
C. Služby (účtová skupina 51) 3,739
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 73
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,709
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,146
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,069
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,859
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 59
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 59
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -58
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,127
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -11,087
Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016