Vytvoriť faktúru

Md-D konzult - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Md-D konzult
IČO 35729082
DIČ 2021364455
Dátum vzniku 29 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Md-D konzult
Záhumenná 5
90026
Slovenský Grob
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 861 €
Zisk 7 479 €
Aktíva 23 295 €
Vlastný kapitál 7 840 €
Kontaktné informácie
Email vrbikovaj@gmail.com
Phone(s) 0903228117
Mobile phone(s) 0903228117
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 19,880
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 19,880
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,880
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,034
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,273
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 876
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,858
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 31,914
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,319
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 372
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,479
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,595
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,595
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,053
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 543
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,683
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,316
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 50,861
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 46,852
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 39,087
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,827
C. Služby (účtová skupina 51) 7,087
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,015
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 466
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,919
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,119
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,654
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,774
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,938
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 85
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 85
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -85
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,689
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,210
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,479
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015