Vytvoriť faktúru

H.KA. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno H.KA.
IČO 35729155
DIČ 2021366171
Dátum vzniku 06 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H.KA.
Fraňa Kráľa 13
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 691 €
Zisk 1 758 €
Aktíva 40 492 €
Vlastný kapitál 19 149 €
Kontaktné informácie
Email kata@hka.sk
Phone(s) 0252444001, 0252444003, 0252444201, 0903650950, 0903718930
Mobile phone(s) 0903650950
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,052
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,052
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,324
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,324
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,324
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,728
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,143
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,585
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,052
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,061
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 866
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 866
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,202
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,202
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,758
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,991
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 325
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 325
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,666
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,371
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,371
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,465
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 350
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 18,691
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 18,691
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 18,691
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,453
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 310
D. Služby (účtová skupina 51) 4,097
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,725
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,640
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,042
4. Sociálne náklady (527, 528) 43
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 321
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,238
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,284
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,238
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,758
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015