Vytvoriť faktúru

NC-kredit - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NC-kredit
IČO 35729210
DIČ 2021409742
IČ DPH SK2021409742
Dátum vzniku 30 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NC-kredit
Štvrť SNP 997/11
92401
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 587 €
Zisk -3 616 €
Aktíva 16 989 €
Vlastný kapitál 5 715 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903393616
Mobile phone(s) +421903393616, 0903393616
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,515
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,515
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,515
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,932
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,100
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,376
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,447
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,099
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -924
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,616
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,348
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,047
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,301
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 104
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,110
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,087
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,587
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 9,587
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,413
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,699
C. Služby (účtová skupina 51) 2,047
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 150
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,517
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -826
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,841
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,835
M. Nákladové úroky (562) 436
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,399
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,830
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,656
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,616
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35729210 DIČ: 2021409742 IČ DPH: SK2021409742
 • Sídlo: NC-kredit, Štvrť SNP 997/11, 92401, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Septembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.08.2011Nové sidlo:
   Štvrť SNP 997/11 Galanta 924 01
   Noví spoločníci:
   Mgr. Tomáš Nagy Štvrť SNP 997/11 Galanta 924 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Nagy Štvrť SNP 997/11 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 01.08.2011
   14.08.2011Zrušené sidlo:
   Seberíniho 9 Bratislava 821 03
   14.12.2005Nové sidlo:
   Seberíniho 9 Bratislava 821 03
   13.12.2005Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   11.02.2000Noví spoločníci:
   Štefan Nagy Štvrť SNP 997/11 Galanta 924 01
   10.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Cisár Cígeľská 18 Bratislava 831 06
   Štefan Nagy SNP 997/11 Galanta 924 00
   17.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Cisár Cígeľská 18 Bratislava 831 06
   Štefan Nagy SNP 997/11 Galanta 924 00
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Cisár Cígeľská 18 Bratislava 831 06
   Štefan Nagy SNP 997/11 Galanta 924 00
   30.09.1997Nové obchodné meno:
   NC-kredit spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   faktoring, forfaiting-realizácia finančných operácii v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v doprave
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Cisár Cígeľská 18 Bratislava 831 06
   Štefan Nagy SNP 997/11 Galanta 924 00
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Nagy SNP 997/11 Galanta 924 00