Vytvoriť faktúru

SARPO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SARPO
IČO 35729244
DIČ 2020228595
IČ DPH SK2020228595
Dátum vzniku 10 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SARPO
Pri Šajbách 3
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 323 835 €
Zisk -40 516 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244880921, +421244680206
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 649,407
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 314,123
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 314,123
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 68,379
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 243,421
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,323
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 332,774
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,171
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,101
4. Zvieratá (124) - /195/ 70
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 76,035
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 47,916
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,916
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 27,830
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 275
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 146,476
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 146,476
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 106,092
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 136
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 105,956
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,510
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,510
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 649,407
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 576,244
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 68,392
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 68,392
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 521,543
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,004
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 15,004
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,821
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,452
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -631
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,516
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,143
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,709
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,709
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 54,905
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 20,800
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 376
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,774
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,070
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,695
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,190
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,529
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,529
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 20
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 20
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 309,217
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 323,835
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 307,928
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -54
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,343
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,286
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,332
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 363,312
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 115,409
D. Služby (účtová skupina 51) 69,753
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 139,528
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 100,603
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,474
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,451
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,258
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,489
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,489
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,453
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,422
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -39,477
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 124,055
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 83
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -79
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,556
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -40,516
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35729244 DIČ: 2020228595 IČ DPH: SK2020228595
 • Sídlo: SARPO, Pri Šajbách 3, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Spielböcková Pútnicka 110 Bratislava 841 06 02.02.2006
  Ing. Pavol Spielböck predseda Pútnická 110 Bratislava 841 06 25.11.2005
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Spielböcková Pútnicka 110 Bratislava 841 06
   Ing. Pavol Spielböck - predseda predstavenstva Pútnická 110 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 25.11.2005
   01.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Spielböck - predseda predstavenstva Pútnická 110 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 25.11.2005
   Ing. Mária Spielböcková Švabinského 14 Bratislava 851 02
   30.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Spielböck - predseda predstavenstva Pútnická 110 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 25.11.2005
   29.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kotras - predseda predstavenstva Potočná 23 Bratislava 831 06
   Ľuboslava Kotrasová Tichá 4 Bratislava 811 02
   Ing. Pavol Spielböck Pútnická 110 Bratislava 841 06
   17.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kotras - predseda predstavenstva Potočná 23 Bratislava 831 06
   Ing. Pavol Spielböck Pútnická 110 Bratislava 841 06
   16.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kotras - predseda predstavenstva Tichá 4 Bratislava 811 02
   Ing. Pavol Spielböck Švabinského 14 Bratislava 851 02
   15.12.1999Nové sidlo:
   Pri Šajbách 3 Bratislava 831 06
   14.12.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 92 Bratislava 831 02
   10.10.1997Nové obchodné meno:
   SARPO, a.s.
   Nové sidlo:
   Račianska 92 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výkon činnosti stavebného dozoru
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Boris Kotras - predseda predstavenstva Tichá 4 Bratislava 811 02
   Ľuboslava Kotrasová Tichá 4 Bratislava 811 02
   Ing. Pavol Spielböck Švabinského 14 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Spielböcková Švabinského 14 Bratislava 851 02