Vytvoriť faktúru

Tatra Real Trade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Tatra Real Trade
IČO 35729465
DIČ 2021400238
IČ DPH SK2021400238
Dátum vzniku 14 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Tatra Real Trade
Dunajská 25
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 €
Zisk -480 058 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0257267211
Fax(es) 0257267216
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 71,115
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,115
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 51,335
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 51,335
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,926
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,230
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,230
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,696
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,854
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,854
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,115
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -698,638
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,193
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,193
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -258,413
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 146
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -258,559
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480,058
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 769,753
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 769,753
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 244,919
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 244,919
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 265,729
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 259,105
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 549,718
D. Služby (účtová skupina 51) 40,958
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 508,760
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -549,705
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -40,958
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 101,960
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 101,960
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 101,960
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,029
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 852
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 852
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 177
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 100,931
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -448,774
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 31,284
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 30,324
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480,058
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35729465 DIČ: 2021400238 IČ DPH: SK2021400238
 • Sídlo: Tatra Real Trade, Dunajská 25, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Ostrihoň predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01 27.04.2005
  Martin Vaverčák člen Klobúčnicka 4 Bratislava 811 01 11.10.2005
  Ing. Roman Doupovec podpredseda Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 29.11.2007
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva Brusnicová 27 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.04.2005
   21.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.04.2005
   28.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Doupovec - podpredseda predstavenstva Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.11.2007
   27.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda prestavenstva Kozia 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.04.2005
   25.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda prestavenstva Kozia 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.04.2005
   24.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda prestavenstva Osloboditeľov 1012/2 Martin 036 01 Vznik funkcie: 27.04.2005
   02.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Martin Vaverčák - člen predstavenstva Klobúčnicka 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   01.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľuboš Valach - člen predstavenstva Vysoká 4 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.04.2005
   22.06.2005Nové obchodné meno:
   Tatra Real Trade, a.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 25 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda prestavenstva Osloboditeľov 1012/2 Martin 036 01 Vznik funkcie: 27.04.2005
   JUDr. Ľuboš Valach - člen predstavenstva Vysoká 4 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.04.2005
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.04.2005
   21.06.2005Zrušené obchodné meno:
   TRADE REAL, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Drobuliak - predseda predstavenstva Tonkovce 672 Nový Život 930 38
   Ing. Pavol Kalman - člen predstavenstva Jána Mudrocha 1353/30 Senica 905 01
   Ing. Alexander Tenkel - člen predstavenstva Sládkovičova 3 Žiar nad Hronom 965 01
   10.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Drobuliak - predseda predstavenstva Tonkovce 672 Nový Život 930 38
   Ing. Pavol Kalman - člen predstavenstva Jána Mudrocha 1353/30 Senica 905 01
   Ing. Alexander Tenkel - člen predstavenstva Sládkovičova 3 Žiar nad Hronom 965 01
   09.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Dubravický - člen predstavenstva Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dušan Štefaničiak - člen predstavenstva Štefánikova 269/20 Námestovo 029 01
   JUDr. Ľuboš Valach - predseda predstavenstva Vysoká 4 Bratislava 811 06
   14.10.1997Nové obchodné meno:
   TRADE REAL, a.s.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (obstarávateľské služby spojené s prenájmom)
   správa budov súvisiaca s obstarávaním služieb
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom priemyselného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Viktor Dubravický - člen predstavenstva Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dušan Štefaničiak - člen predstavenstva Štefánikova 269/20 Námestovo 029 01
   JUDr. Ľuboš Valach - predseda predstavenstva Vysoká 4 Bratislava 811 06