Vytvoriť faktúru

Stabil C&TG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stabil C&TG
IČO 35729546
DIČ 2020228672
IČ DPH SK2020228672
Dátum vzniku 15 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stabil C&TG
Brančská 7
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 602 €
Zisk 10 953 €
Kontaktné informácie
Email obchod@stabilctg.sk
Phone(s) 0908777447
Mobile phone(s) 0908777447
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,515
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 128
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,926
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,160
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,215
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 15,515
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -97,680
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,298
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -116,570
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,953
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 113,195
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,193
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 108,486
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,058
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,680
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 87,748
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,516
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 43,602
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,584
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 31,018
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 29,179
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 11,884
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,175
C. Služby (účtová skupina 51) 5,082
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,038
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 14,423
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,461
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 81
X. Výnosové úroky (662) 81
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 223
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 220
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -142
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,281
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,328
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,953
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015