Vytvoriť faktúru

I.L.R. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno I.L.R.
IČO 35729571
DIČ 2020200820
IČ DPH SK2020200820
Dátum vzniku 16 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I.L.R.
Papraďová 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 748 050 €
Zisk 3 554 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911968439
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 244,826
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 124,398
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 124,398
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 124,398
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 120,428
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 88,090
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 79,409
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,409
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,681
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 32,338
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,118
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 31,220
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 244,826
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,752
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 42,526
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 46,940
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,414
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,554
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 192,074
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 192,074
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 109,312
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,312
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 76,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,433
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,223
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 606
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 748,050
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 26,914
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 721,136
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 743,398
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 23,131
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 223,923
D. Služby (účtová skupina 51) 477,278
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,231
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,107
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,124
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 835
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,000
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,000
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,652
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,718
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 96
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 96
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 96
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -96
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,556
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,002
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,002
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,554
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35729571 DIČ: 2020200820 IČ DPH: SK2020200820
 • Sídlo: I.L.R., Papraďová 5, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava 821 08 31.10.2003
  Tatiana Jacenková Ondavská 2 Bratislava 821 08 21.05.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Jacenko 6 971 € (100%) Ondavská 2 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.05.2013Nové sidlo:
   Papraďová 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   fotografické služby
   vedenie účtovníctva
   cukrárenská výroba
   30.04.2013Zrušené sidlo:
   Ondavská 2 Bratislava 821 08
   22.01.2008Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu: - nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov, - zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy, - tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál,
   03.06.2004Nové sidlo:
   Ondavská 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tatiana Jacenková Ondavská 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 21.05.2004
   02.06.2004Zrušené sidlo:
   Hollého 14 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.02.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 31.10.2003
   19.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava Vznik funkcie: 16.10.1997 Skončenie funkcie: 29.09.2003
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava Vznik funkcie: 16.10.1997 Skončenie funkcie: 30.10.2003
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec Vznik funkcie: 16.10.1997 Skončenie funkcie: 30.10.2003
   09.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava Vznik funkcie: 16.10.1997 Skončenie funkcie: 29.09.2003
   08.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava Vznik funkcie: 16.10.1997
   17.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava Vznik funkcie: 16.10.1997
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava Vznik funkcie: 16.10.1997 Skončenie funkcie: 30.10.2003
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec Vznik funkcie: 16.10.1997 Skončenie funkcie: 30.10.2003
   16.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec
   16.10.1997Nové obchodné meno:
   I.L.R., spol. s r.o,
   Nové sidlo:
   Hollého 14 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamy a stavebníctva
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, reklamy a stavebníctva, okrem činnosti ekonomických poradcov
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava
   Ladislav Kaiser Ľubovnianska 3 Bratislava
   Roman Kaiser nám. 1. mája 15 Senec