Vytvoriť faktúru

Transprojekt - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Transprojekt
IČO 35729651
DIČ 2020268547
IČ DPH SK2020268547
Dátum vzniku 17 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Transprojekt
Železničiarska 13
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 210 099 €
Zisk -3 169 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,058,829
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,876,991
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,876,991
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 311,218
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 200,921
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,999,553
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 365,299
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 181,838
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 181,825
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 177,721
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 177,721
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,104
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 67
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -54
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,058,829
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -98,434
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,570
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,570
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,179
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,179
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -120,014
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -120,014
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,169
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,157,263
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,697,686
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,697,686
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,459,577
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 482,316
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 482,316
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 981,013
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -3,752
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 210,099
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 135,609
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 55,000
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 19,490
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 181,275
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 171
D. Služby (účtová skupina 51) 158,803
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,747
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,490
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,490
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,824
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,125
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,993
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 31,837
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 31,837
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 156
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,993
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,169
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,169
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015