Vytvoriť faktúru

SQ- FIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SQ- FIT
IČO 35729716
DIČ 2021365753
IČ DPH SK2021365753
Dátum vzniku 17 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SQ- FIT
Legerského 3
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 103 031 €
Zisk 2 382 €
Kontaktné informácie
Email office@squashcentrum.sk
Phone(s) 0244461272, 0910203040
Mobile phone(s) 0910203040
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 305,009
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 305,009
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 305,009
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 122,499
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 69,949
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 250
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,530
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 427,508
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -25,369
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -34,390
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,382
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 452,877
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,091
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 451,786
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,338
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,916
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,694
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 432,838
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 103,031
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 41,482
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 61,529
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 97,664
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 24,749
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,384
C. Služby (účtová skupina 51) 9,318
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 34,416
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,203
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 940
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 654
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,367
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 43,560
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,001
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,001
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,001
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,366
P. Daň z príjmov (591, 595) 984
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,382
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35729716 DIČ: 2021365753 IČ DPH: SK2021365753
 • Sídlo: SQ- FIT, Legerského 3, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Róbert Šurina Trnavská cesta 7 Bratislava 831 04 24.08.2004
  Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 04 17.10.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Róbert Šurina 3 851 € (29%) Trnavská cesta 7 Bratislava 831 04
  Ing. Branko Trančík 5 910 € (44.5%) Puškinova 9 Bratislava 811 04
  Wiliam Terence Davies 3 519 € (26.5%) North Shields Veľká Británia
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.05.2005Nové obchodné meno:
   SQ- FIT s.r.o.
   12.05.2005Zrušené obchodné meno:
   SQ- FIT s r.o.
   26.04.2005Noví spoločníci:
   Wiliam Terence Davies Donkin Terrace 22 North Shields Veľká Británia
   Mgr. Róbert Šurina Trnavská cesta 7 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Róbert Šurina Trnavská cesta 7 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 24.08.2004
   25.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Gabriel Brogyanyi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08
   18.07.2003Nové obchodné meno:
   SQ- FIT s r.o.
   Nové sidlo:
   Legerského 3 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom športových potrieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Gabriel Brogyanyi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.10.1997
   17.07.2003Zrušené obchodné meno:
   TIME SPORT FIT spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Gabriel Brogyanyi Nusswaldgasse 23 Viedeň Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 04
   17.10.1997Nové obchodné meno:
   TIME SPORT FIT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenajímanie športových zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Gabriel Brogyanyi Nusswaldgasse 23 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 04