Vytvoriť faktúru

SCO Trade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SCO Trade
IČO 35729732
DIČ 2020219146
IČ DPH SK2020219146
Dátum vzniku 17 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCO Trade
Južná trieda 74
04001
Košice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 073 €
Zisk -3 354 €
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,661
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,230
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,586
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 845
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 13,661
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,595
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,881
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,354
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,256
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 18,256
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,399
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,407
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 450
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 19,073
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,159
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,984
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,930
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 21,376
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,694
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,621
C. Služby (účtová skupina 51) 4,361
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,686
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,303
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,467
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 91
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 91
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -91
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,394
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,354
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016