Vytvoriť faktúru

UNIQA InsService - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIQA InsService
IČO 35729759
DIČ 2020268613
IČ DPH SK7020000229
Dátum vzniku 15 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIQA InsService
Lazaretská 15
82007
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 325 724 €
Zisk 102 629 €
Kontaktné informácie
Email uctovnictvo@stonline.sk
Phone(s) 0315526698, 0326527033, 0335515852, 0336473972, 0356410635, 0415423119, 0434288082, 0455363600, 0465
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 342,900
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 48,535
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 48,535
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 45,688
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,180
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,667
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 286,497
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 7,314
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 7,314
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 130,325
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 105,539
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,539
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24,478
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 308
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 148,858
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 40
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 148,818
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,868
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,868
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 342,900
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 160,910
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,297
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,297
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 49,345
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 49,345
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 102,629
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,013
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15,142
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15,142
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 89,253
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,641
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,641
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 32,667
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,439
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,144
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,362
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 76,618
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 76,618
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 977
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 977
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,324,722
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,325,724
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,324,722
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,002
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,189,057
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 51,168
D. Služby (účtová skupina 51) 300,422
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 749,262
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 533,078
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 196,564
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,620
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,232
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 29,589
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 29,589
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,384
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 136,667
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 973,132
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 24
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,637
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,637
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,613
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 135,054
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 32,425
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 31,846
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 579
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 102,629
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35729759 DIČ: 2020268613 IČ DPH: SK7020000229
 • Sídlo: UNIQA InsService, Lazaretská 15, 82007, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Škandík Čajkovského 28 Nitra 15.10.1997
  Ing. Miroslav Dvoran Východná 11 Trenčín 22.03.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  UNIQA poisťovňa, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Sabadka Švermova 1625/16 Trenčín
   07.01.2004Noví spoločníci:
   UNIQA poisťovňa, a.s. IČO: 00 653 501 Lazaretská 15 Bratislava
   06.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť IČO: 00 653 501 Lazaretská 15 Bratislava
   22.02.2001Nové obchodné meno:
   UNIQA InsService, spol. s r.o.
   21.02.2001Zrušené obchodné meno:
   InsService, spol. s r.o.
   22.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dvoran Východná 11 Trenčín
   Ing. Jaroslav Sabadka Švermova 1625/16 Trenčín
   21.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Valko , CSc. Zámocká 21 Častá
   09.11.1998Noví spoločníci:
   Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť IČO: 00 653 501 Lazaretská 15 Bratislava
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť IČO: 00 653 501 Lazaretská 15 Bratislava
   15.10.1997Nové obchodné meno:
   InsService, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 15 Bratislava 820 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   ekonomické a organizačné poradenstvo pre poisťovne
   vykonávanie administratívnych prác pre poisťovne
   Noví spoločníci:
   Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť IČO: 00 653 501 Lazaretská 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Škandík Čajkovského 28 Nitra
   Ing. Miloš Valko , CSc. Zámocká 21 Častá