Vytvoriť faktúru

D.M.K. CONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D.M.K. CONSULTING
IČO 35729830
DIČ 2021378095
IČ DPH SK2021378095
Dátum vzniku 13 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.M.K. CONSULTING
Špitálska 53
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 196 765 €
Zisk 39 216 €
Kontaktné informácie
Email dmk@chello.sk
Phone(s) 0252921319
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,788
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,788
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,788
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 142,191
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 83,790
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 58,401
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 146,979
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,555
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 333
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 334
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 39,216
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,424
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 242
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 100,182
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,541
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,351
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,943
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 47,347
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 196,765
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 196,765
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 144,956
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,835
C. Služby (účtová skupina 51) 96,449
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,808
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 402
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,104
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 2,348
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 51,809
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 89,481
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,293
N. Kurzové straty (563) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,289
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,290
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 50,519
P. Daň z príjmov (591, 595) 11,303
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 39,216
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35729830 DIČ: 2021378095 IČ DPH: SK2021378095
 • Sídlo: D.M.K. CONSULTING, Špitálska 53, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01 06.12.2006
  Ing. Štefan Kurota Špitálska 53 Bratislava 811 01 01.03.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Darina Kurotová 2 224 € (33.3%) Špitálska 53 Bratislava 811 01
  Ing. Darina Nováková 2 224 € (33.3%) Špitálska 53 Bratislava 811 01
  Mgr. Milan Kurota 2 224 € (33.3%) Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Darina Nováková Špitálska 53 Bratislava 811 01
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová ml. Špitálska 53 Bratislava 811 01
   06.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Mgr. Milan Kurota Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Ing. Darina Kurotová ml. Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Ing. Štefan Kurota Špitálska 53 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.03.2004
   05.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová ml. Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.03.2004
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   05.01.2005Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 01
   04.01.2005Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   03.03.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová ml. Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.03.2004
   02.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Majeská Cabanová 40 Bratislava 841 02
   Ing. Ľudmila Papayová Gorkého 6 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Majeská Cabanová 40 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 28.09.1997 Skončenie funkcie: 01.03.2004
   Ing. Ľudmila Papayová Gorkého 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.09.1997 Skončenie funkcie: 01.03.2004
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Eva Majeská Cabanová 40 Bratislava 841 02
   Ing. Ľudmila Papayová Gorkého 6 Bratislava 811 01
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Eva Majeská Cabanová 40 Bratislava 841 02
   Ing. Ľudmila Papayová Gorkého 6 Bratislava 811 01
   13.10.1997Nové obchodné meno:
   D.M.K. CONSULTING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   lektorská a školiaca činnosť v oblasti ekonómie
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vykonávanie ekonomicko-administratívnych prác
   výskum trhu a verejnej mienky
   vydavateľská a edičná činnosť
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností
   umelecká agentúra
   skladovanie
   organizovanie a zabezpečovanie verejných kultúrnych podujatí vrátane podujatí v oblasti módy
   Noví spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Eva Majeská Cabanová 40 Bratislava 841 02
   Ing. Ľudmila Papayová Gorkého 6 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Eva Majeská Cabanová 40 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 28.09.1997 Skončenie funkcie: 01.03.2004
   Ing. Ľudmila Papayová Gorkého 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.09.1997 Skončenie funkcie: 01.03.2004