Vytvoriť faktúru

BLAHO-BYT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BLAHO-BYT
IČO 35729899
DIČ 2021355468
IČ DPH SK2021355468
Dátum vzniku 17 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BLAHO-BYT
Šustekova 51
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 387 435 €
Zisk 3 877 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243294383, 0243643431, 0243643432, 0243643433, 0243643435
Mobile phone(s) +421903247735, +421908718042, +421918718042, 0908718042
Fax(es) 0243294383
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 161,284
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 89,854
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,700
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 7,700
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 82,154
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 82,154
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,412
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 140
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 140
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,104
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 22,104
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,104
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 49,168
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,599
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,569
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 161,284
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,859
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 15,344
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 15,344
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,050
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,535
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,535
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -28,665
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,463
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -33,128
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,877
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 163,143
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,991
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,126
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 865
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 158,944
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 53,715
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,715
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 33,644
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,228
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,292
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55,065
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 208
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 208
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 246,083
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 387,435
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 246,083
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 141,352
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 382,869
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 30,014
D. Služby (účtová skupina 51) 134,392
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 181,995
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 143,243
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,270
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,482
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,300
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 29,554
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 29,554
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,614
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,566
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,677
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,856
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4,853
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,188
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,341
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,341
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 847
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 668
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,234
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,357
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,357
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,877
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35729899 DIČ: 2021355468 IČ DPH: SK2021355468
 • Sídlo: BLAHO-BYT, Šustekova 51, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Mozola Repašského 10 Bratislava 841 02 27.03.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Mozola 7 979 € (52%) Repašského 10 Bratislava 841 02
  Ing. Michal Hrabovec 4 603 € (30%) Ivanka pri Dunaji 900 28
  Ing. Miroslav Kováč 2 762 € (18%) Poľnohospodárska 9 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.05.2013Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Slezáková Záhradná 16 Šenkvice 900 81
   19.09.2012Nové sidlo:
   Šustekova 51 Bratislava 851 04
   18.09.2012Zrušené sidlo:
   Mierová 52/a Bratislava 821 05
   06.04.2012Noví spoločníci:
   Peter Mozola Repašského 10 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Mozola Repašského 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 27.03.2012
   05.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Marcel Vince Švabinského 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kováč Poľnohospodárska 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.12.2001
   Marcel Vince Švabinského 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.03.2011
   08.04.2011Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Marcel Vince Švabinského 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marcel Vince Švabinského 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.03.2011
   27.05.2010Noví spoločníci:
   Gabriela Slezáková Záhradná 16 Šenkvice 900 81
   26.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Korčeková Záhradná 16 Šenkvice 900 81
   12.01.2010Nové sidlo:
   Mierová 52/a Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Matičná 67 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Miroslav Kováč Poľnohospodárska 9 Bratislava 821 07
   Gabriela Korčeková Záhradná 16 Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kováč Poľnohospodárska 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.12.2001
   11.01.2010Zrušené sidlo:
   Radničné námestie 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava Vznik funkcie: 10.12.2001
   10.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava Vznik funkcie: 10.12.2001
   09.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava
   21.01.2002Nové sidlo:
   Radničné námestie 4 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   čistiace a upratovacie práce okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
   automatizované spracovanie dát
   záhradnícke práce - údržba zelene, údržba terénu
   poradenstvo v oblasti služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti zariaďovania interiérov a exteriérov
   prieskum trhu
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Kováč Hornádska 14 Bratislava
   20.01.2002Zrušené sidlo:
   Žiacka 2 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   11.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   10.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   17.10.1997Nové obchodné meno:
   BLAHO-BYT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žiacka 2 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Hrabovec Medená 13 Bratislava
   Gabriela Korčeková Staré Záhrady 14 Bratislava