Vytvoriť faktúru

ADP - audit, dane, poradenstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ADP - audit, dane, poradenstvo
IČO 35729945
DIČ 2020268591
IČ DPH SK2020268591
Dátum vzniku 17 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADP - audit, dane, poradenstvo
Blagoevova 9
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 111 439 €
Zisk 54 228 €
Kontaktné informácie
Email office@adpgroup.sk
Phone(s) 0220909022, 0220909021
Mobile phone(s) +421903412059, +421903491180
Fax(es) 0220909022
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 984,059
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 317,625
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 174,696
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,364
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 173,332
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 142,929
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 142,929
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 559,570
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 521,493
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 516,706
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 516,706
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 4,787
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 38,077
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,446
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32,631
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 106,864
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 106,864
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 984,059
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 216,234
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 155,367
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 155,367
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54,228
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 767,825
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,470
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,470
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 695,152
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 152,323
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,323
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 508,800
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,237
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,066
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,826
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 900
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 70,004
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 70,004
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,199
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,108,676
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,111,439
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,108,676
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,763
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,034,923
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 880,557
D. Služby (účtová skupina 51) 642,333
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 335,713
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 237,090
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 83,777
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,846
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,593
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 163,493
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 163,493
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,234
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,516
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 585,786
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,451
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 528
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 528
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,923
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,448
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 73,068
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18,840
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 18,840
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 54,228
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35729945 DIČ: 2020268591 IČ DPH: SK2020268591
 • Sídlo: ADP - audit, dane, poradenstvo, Blagoevova 9, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava 05.06.2003
  Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava 05.06.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Mihok 4 448 € (67%) Račianska 29 Bratislava
  Ing. Marek Otruba 2 191 € (33%) Ľanová 10 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.06.2013Nové predmety činnosti:
   verejné obstarávanie
   poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   14.06.2011Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   10.09.2008Nové sidlo:
   Blagoevova 9 Bratislava 851 04
   09.09.2008Zrušené sidlo:
   Haanova 13 Bratislava 851 04
   07.08.2008Nové sidlo:
   Haanova 13 Bratislava 851 04
   06.08.2008Zrušené sidlo:
   Matejkova 11 Bratislava 841 05
   08.07.2006Noví spoločníci:
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava 821 01
   07.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.2003
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.2003
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.10.2002Nové sidlo:
   Matejkova 11 Bratislava 841 05
   28.10.2002Zrušené sidlo:
   Račianska 29 Bratislava
   07.03.2002Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   08.01.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   30.03.2001Nové obchodné meno:
   ADP - audit, dane, poradenstvo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 29 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava
   29.03.2001Zrušené obchodné meno:
   EKOSYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   19.10.2000Noví spoločníci:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   18.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   17.10.1997Nové obchodné meno:
   EKOSYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04