Vytvoriť faktúru

PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE
IČO 35730111
DIČ 2021290920
IČ DPH SK2021290920
Dátum vzniku 17 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE
Saratovská 26/A
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 198 931 €
Zisk 5 795 €
Kontaktné informácie
Email info@pro-education.sk
Phone(s) 0252633881, 0252633882, 0252633883
Mobile phone(s) 0903246385, 0905428627
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,230
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 476
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 38,427
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,792
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38,866
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 92,230
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,480
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,130
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 29
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 12,887
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,795
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,750
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 365
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 16,476
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 44,909
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,477
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,520
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 20,220
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,692
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 198,931
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,115
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 193,289
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,527
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 186,884
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,037
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,377
C. Služby (účtová skupina 51) 147,205
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,186
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 552
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 527
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,047
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 39,785
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 116
XI. Kurzové zisky (663) 116
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,691
M. Nákladové úroky (562) 2,403
N. Kurzové straty (563) 1,180
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,108
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,575
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,472
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,677
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,795
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015