Vytvoriť faktúru

KVZ Invest - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KVZ Invest
IČO 35730200
DIČ 2020268800
IČ DPH SK2020268800
Dátum vzniku 17 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KVZ Invest
Sokolská 8
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 209 918 €
Zisk -4 114 €
Kontaktné informácie
Email kvz@kvz.sk
Webová stránka http://www.kvz.sk
Mobile phone(s) +421903454313
Fax(es) 0244456956
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 124,539
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,893
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,893
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,893
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 100,179
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33,213
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,213
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,961
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,778
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,778
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 135
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 58,005
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,205
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 55,800
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 467
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 467
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 124,539
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 94,732
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,531
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 2,531
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 89,675
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 101,203
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,528
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,114
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,807
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 310
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 310
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,168
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,521
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,521
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,420
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,435
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,452
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,340
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,329
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 209,918
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 209,918
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 74,113
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 135,805
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 211,332
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 77,266
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,456
D. Služby (účtová skupina 51) 69,326
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 47,238
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,906
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,092
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,240
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,235
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,811
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,414
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,870
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 107
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,351
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 211
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 211
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,140
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,239
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,653
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 461
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 461
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,114
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35730200 DIČ: 2020268800 IČ DPH: SK2020268800
 • Sídlo: KVZ Invest, Sokolská 8, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava 13.08.2001
  Ing. Peter Kostelničák, Csc. L. Dérera 15 Bratislava 831 01 29.06.2011
  Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava 851 02 29.06.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tibor Pavlovič 1 328 € (20%) Majerníková 26 Bratislava
  Ing. Peter Kostelničák, Csc. 2 524 € (38%) L. Dérera 15 Bratislava 831 01
  Ing. Katarína Zárišová 2 788 € (42%) Romanova 35 Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.07.2011Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava 851 02
   Ing. Peter Kostelničák , Csc. L. Dérera 15 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostelničák , Csc. L. Dérera 15 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.06.2011
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 29.06.2011
   14.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava Vznik funkcie: 13.08.2001
   02.07.2004Nové sidlo:
   Sokolská 8 Bratislava 811 04
   01.07.2004Zrušené sidlo:
   Medená 5/B Bratislava 811 02
   28.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava Vznik funkcie: 13.08.2001
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava Vznik funkcie: 13.08.2001
   27.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Ing. Dáša Šurinová Račianska 93 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava
   Ing. Dáša Šurinová Račianska 93 Bratislava Skončenie funkcie: 11.11.2002
   19.12.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   administratívne a pisárske práce
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   Noví spoločníci:
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Ing. Dáša Šurinová Račianska 93 Bratislava
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Danka Mrázová Sokolská 8 Bratislava
   Ing. Tibor Pavlovič Majerníková 26 Bratislava
   Ing. Dáša Šurinová Račianska 93 Bratislava Skončenie funkcie: 11.11.2002
   18.12.2001Zrušeny spoločníci:
   KVZ, spol. s r.o. IČO: 17 319 471 Medená 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava 851 02
   25.01.1999Noví spoločníci:
   KVZ, spol. s r.o. IČO: 17 319 471 Medená 5 Bratislava 811 02
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   KVZ, spol. s r.o. IČO: 17 319 471 Medená 5 Bratislava 811 02
   17.10.1997Nové obchodné meno:
   KVZ Invest s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 5/B Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   KVZ, spol. s r.o. IČO: 17 319 471 Medená 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava 851 02