Vytvoriť faktúru

Liko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Liko
IČO 35730234
DIČ 2020251255
IČ DPH SK2020251255
Dátum vzniku 13 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Liko
Miletičova 23
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 189 581 €
Zisk -1 255 €
Kontaktné informácie
Email office@likoba.sk
Mobile phone(s) +421903468090
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,048,507
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,028,789
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 342
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 12,696
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 223,768
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 186,329
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,440
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,227
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,272,275
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 985,542
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 39,468
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 39,468
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,749,095
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,898
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 25,517
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -835,181
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,255
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 286,733
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 37
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 59,749
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 211,388
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 110,824
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,224
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 81,919
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,421
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 622
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 14,937
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 189,581
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 175,299
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 368
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,914
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 189,587
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 29,426
C. Služby (účtová skupina 51) 59,252
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,724
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,938
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 61,514
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -51
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,784
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 86,621
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 289
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 289
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -289
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -295
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,255
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35730234 DIČ: 2020251255 IČ DPH: SK2020251255
 • Sídlo: Liko, Miletičova 23, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Pokorný kpt.Jána Rašu 39 Bratislava 05.12.2003
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Schenkmayer , Csc. - predseda Smolenická 3/8 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 30.07.2004
   18.01.2008Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 09
   17.01.2008Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 824 62
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mário Bednárik Jahodová 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.07.2004
   20.01.2005Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mário Bednárik Jahodová 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.07.2004
   Ing. Jozef Schenkmayer , Csc. - predseda Smolenická 3/8 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 30.07.2004
   19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Bognár - predseda Jesenského 10 Senec Vznik funkcie: 02.04.2003
   Ing. Jozef Schenkmayer - člen Smolenická 3/8 Bratislava Vznik funkcie: 02.04.2003
   11.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ivan Pokorný kpt.Jána Rašu 39 Bratislava Vznik funkcie: 05.12.2003
   10.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Šimeček - člen Farská 1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 02.04.2003
   26.10.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Martin Bognár - predseda Jesenského 10 Senec Vznik funkcie: 02.04.2003
   Ing. Jozef Schenkmayer - člen Smolenická 3/8 Bratislava Vznik funkcie: 02.04.2003
   Peter Šimeček - člen Farská 1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 02.04.2003
   25.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Robert Kohút - člen ul. 8 mája Bratislava 821 06 Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Ing. Martin Minárik - predseda Tománkova 2 Bratislava Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Ivan Pokorný - člen Bazovského 7 Bratislava Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Ing. Vladimír Sitkey , CSc. - podpredseda Račianska 7 Bratislava Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Peter Šimeček - člen Farská 1 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 02.04.2003
   15.03.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Kohút - člen ul. 8 mája Bratislava 821 06 Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Ing. Martin Minárik - predseda Tománkova 2 Bratislava Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Ivan Pokorný - člen Bazovského 7 Bratislava Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Ing. Vladimír Sitkey , CSc. - podpredseda Račianska 7 Bratislava Skončenie funkcie: 02.04.2003
   Peter Šimeček - člen Farská 1 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 02.04.2003
   14.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Minárik - podpredseda Tománkova 2 Bratislava
   Ing. Igor Mráz, , CSc. - člen Karadžičova 55 Bratislava
   Ing. Vladimír Sitkey, , CSc. - predseda Račianska 7 Bratislava
   František Šimeček - člen Narcisová 10 Bratislava
   Ing. Viliam Višacký, , CSc. - člen Krásnohorská 5 Bratislava
   09.02.2000Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 824 62
   08.02.2000Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   10.08.1999Nové predmety činnosti:
   výskum a poradenská činnosť v oblasti potravinárskych technológií a ekológie
   prenájom nebytových priestorov max. na 1 rok s poskytovaním len základných služieb
   17.06.1998Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie parkoviska s organizovaným parkovaním - s umietsnením viac ako 5 vozidiel patriachich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi parkoviska
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Minárik - podpredseda Tománkova 2 Bratislava
   Ing. Igor Mráz, , CSc. - člen Karadžičova 55 Bratislava
   Ing. Vladimír Sitkey, , CSc. - predseda Račianska 7 Bratislava
   František Šimeček - člen Narcisová 10 Bratislava
   Ing. Viliam Višacký, , CSc. - člen Krásnohorská 5 Bratislava
   16.06.1998Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Hana Blažeková - podpredseda Holíčska 4 Bratislava
   Ing. Peter Michalík - predseda Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Martin Minárik - člen Tománkova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Sitkey , CSc. - člen Račianska 5 Bratislava
   Ing. Dušan Škvarenina - člen Trnavská 1030 Leopoldov
   13.10.1997Nové obchodné meno:
   LikoSpol, a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výkony vedy a technického rozvoja
   výskumná a poradenská činnosť v oblasti biotechnológií
   vývoj technológií, výroba a predaj potravinárskych kyselín a enzymatických preparátov
   výroba strojov plniacich a baliacich strojov na úpravu obalov
   polotovary a výrobky z plastov
   výroba potravinárskych výrobkov a polotovarov
   opravy a údržba strojov pre potravinárskych priemysel
   obchodná činnosť pre tuzemsko a zahraničie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Hana Blažeková - podpredseda Holíčska 4 Bratislava
   Ing. Peter Michalík - predseda Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Martin Minárik - člen Tománkova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Sitkey , CSc. - člen Račianska 5 Bratislava
   Ing. Dušan Škvarenina - člen Trnavská 1030 Leopoldov