Vytvoriť faktúru

FINANCIAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINANCIAL
IČO 35730307
DIČ 2020228749
IČ DPH SK2020228749
Dátum vzniku 24 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINANCIAL
Karpatské námestie 8
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 114 815 €
Zisk 3 633 €
Aktíva 203 640 €
Vlastný kapitál 14 465 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244681269
Mobile phone(s) +421905759367
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 246,463
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 159,514
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,198
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,198
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 144,316
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 144,316
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,780
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 24,838
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,699
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,699
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 139
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,942
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,568
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,374
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 24,169
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,072
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 22,097
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 246,463
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,097
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,161
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,161
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,633
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 228,366
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 312
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 312
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 127,745
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 54,670
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,670
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 69,205
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 610
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 342
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,918
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 309
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 309
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 100,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 114,815
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 114,813
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 105,728
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,419
D. Služby (účtová skupina 51) 69,601
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,711
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,179
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,492
4. Sociálne náklady (527, 528) 40
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 991
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,896
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,896
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,087
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,793
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 71,344
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 71,342
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75,718
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 71,342
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 107
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 107
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,269
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,374
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,713
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,080
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,080
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,633
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35730307 DIČ: 2020228749 IČ DPH: SK2020228749
 • Sídlo: FINANCIAL, Karpatské námestie 8, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Vrba Rajčianska 5092/42 Bratislava 821 07 19.08.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  František Vrba 3 319 € (50%) Rajčianska 5092/42 Bratislava 821 07
  Eva Eckhardtová - Vrbová 3 319 € (50%) Borová 24 Borová 916 61
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.09.2008Nové sidlo:
   Karpatské námestie 8 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   František Vrba Rajčianska 5092/42 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   František Vrba Rajčianska 5092/42 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.08.2008
   08.09.2008Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   22.09.2006Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Noví spoločníci:
   Eva Eckhardtová - Vrbová Borová 24 Borová 916 61
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Eckhardtová - Vrbová Borová 24 Borová 916 61
   21.09.2006Zrušené sidlo:
   Žitná 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava
   08.07.1999Noví spoločníci:
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava
   07.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava
   24.10.1997Nové obchodné meno:
   FINANCIAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Žitná 3 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konačné- mu spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   factoring a forfaiting, mimo súdneho vymáhania podľadávok
   Noví spoločníci:
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Rošková Palkovičova 7 Bratislava
   Eva Vrbová Žitná 3 Bratislava