Vytvoriť faktúru

TATRA NET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRA NET
IČO 35730315
DIČ 2020270505
Dátum vzniku 21 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA NET
Lazaretská 3/a
81108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -960 €
Aktíva 79 385 €
Vlastný kapitál -143 568 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 79,385
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 36,182
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,988
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 2,988
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 33,194
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 33,194
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 43,203
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 617
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 617
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,586
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 42,586
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79,385
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -144,528
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 498
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -154,024
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -154,024
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 223,913
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 223,913
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 284
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 284
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 222,669
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35730315 DIČ: 2020270505
 • Sídlo: TATRA NET, Lazaretská 3/a, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miroslav Husár Slávičie údolie 2097/36 Bratislava - Staré Mesto 811 02 20.07.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miroslav Husár 3 983 € (40%) Slávičie údolie 2097/36 Bratislava - Staré Mesto 811 02
  CzeTel, spol. s r.o. 2 987 € (30%) Praha 2 120 00 Česká republika
  JUDr. Radomír Bžán 996 € (10%) Duklianskych hrdinov 2580/18 Snina
  Ing. Peter Lang 996 € (10%) Bratislava 841 08
  JUDr. Milan Ziman 996 € (10%) Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.02.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby - hlas prostredníctvom siete Internet
   20.07.2000Nové obchodné meno:
   TATRA NET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 3/a Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   CzeTel, spol. s r.o. IČO: 25 797 417 Lublaňská 59 Praha 2 120 00 Česká republika
   JUDr. Radomír Bžán Duklianskych hrdinov 2580/18 Snina
   Miroslav Husár Slávičie údolie 2097/36 Bratislava - Staré Mesto 811 02
   Ing. Peter Lang J. Smreka 14 Bratislava 841 08
   JUDr. Milan Ziman Vrakunská 17 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Husár Slávičie údolie 2097/36 Bratislava - Staré Mesto 811 02
   19.07.2000Zrušené obchodné meno:
   SPIMA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Radomír Bžán Duklianskych hrdinov 2580/18 Snina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Radomír Bžán Duklianskych hrdinov 2580/18 Snina
   02.06.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Radomír Bžán Duklianskych hrdinov 2580/18 Snina
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Radomír Bžán Duklianskych hrdinov 2580/18 Snina
   01.06.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Radomír Bžán Partizánska 28 Snina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Radomír Bžán Partizánska 28 Snina
   21.10.1997Nové obchodné meno:
   SPIMA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   factoring a forfaiting
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   JUDr. Radomír Bžán Partizánska 28 Snina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Radomír Bžán Partizánska 28 Snina