Vytvoriť faktúru

Wagner - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Wagner
IČO 35730455
DIČ 2020251530
IČ DPH SK2020251530
Dátum vzniku 27 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wagner
Páričkova 5
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 70 600 €
Zisk -22 562 €
Aktíva 238 485 €
Vlastný kapitál -93 288 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905343788
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 14,003
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,003
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,888
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 201,008
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,213
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -26,058
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 215,011
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -115,801
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -100,608
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -21,832
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 330,812
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 335,132
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -1,184
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,376
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 772
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 332,168
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -4,320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 70,600
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 68,200
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,400
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 92,069
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 48,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,493
C. Služby (účtová skupina 51) 36,296
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,966
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 53
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 261
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -21,469
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -15,189
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 133
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 133
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -133
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -21,602
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -22,562
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015