Vytvoriť faktúru

AWAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AWAX
IČO 35730463
DIČ 2020210577
IČ DPH SK2020210577
Dátum vzniku 10 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AWAX
Romanova 40
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 143 392 €
Zisk 2 113 €
Kontaktné informácie
Email awax@awax.sk
Webová stránka http://www.awax.sk;http://www.avax.cz
Phone(s) +421253413580, +421262250715, +421263814385
Mobile phone(s) +421903292377, +421903428416
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 856
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 856
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 856
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,485
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,166
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 286
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,963
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 40,341
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,678
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 40
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 890
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,113
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,663
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 143
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 9,053
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,199
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,903
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,182
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,114
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 512
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,756
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 143,392
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 106,591
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 36,635
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 166
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 139,163
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 103,382
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,275
C. Služby (účtová skupina 51) 10,708
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,116
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 487
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,046
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,149
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,229
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,861
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,156
M. Nákladové úroky (562) 900
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 256
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,155
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,074
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,113
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35730463 DIČ: 2020210577 IČ DPH: SK2020210577
 • Sídlo: AWAX, Romanova 40, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Špaček Lachova 39 Bratislava 851 03 16.01.2001
  Ing. Eduard Kruzslík Pavla Horova 13 Bratislava 841 08 16.01.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimír Špaček 3 485 € (50%) Lachova 39 Bratislava 851 03
  Ing. Eduard Kruzslík 3 485 € (50%) Pavla Horova 13 Bratislava 841 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.10.2007Nové sidlo:
   Romanova 40 Bratislava 851 02
   15.10.2007Zrušené sidlo:
   Jurigovo námestie 3 Bratislava 841 04
   21.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 10.10.1997
   10.05.2004Nové sidlo:
   Jurigovo námestie 3 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Špaček Lachova 39 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 16.01.2001
   Ing. Eduard Kruzslík Pavla Horova 13 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 16.01.2001
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 10.10.1997
   09.05.2004Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 17 Bratislava 831 52
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Kruzslík Pavla Horova 13 Bratislava 841 08
   Vladimír Špaček Lachova 39 Bratislava 851 03
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05
   16.01.2001Nové obchodné meno:
   AWAX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 17 Bratislava 831 52
   Noví spoločníci:
   Vladimír Špaček Lachova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Eduard Kruzslík Pavla Horova 13 Bratislava 841 08
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Kruzslík Pavla Horova 13 Bratislava 841 08
   Vladimír Špaček Lachova 39 Bratislava 851 03
   15.01.2001Zrušené obchodné meno:
   MKM COMPUTER spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 3 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Prokop Moskovská 29 Bratislava 811 08
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05
   10.10.1997Nové obchodné meno:
   MKM COMPUTER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 3 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť s vynimkou remeselnych živnosti
   poradenstvo v oblasti predmetu podnikania
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   výskum trhu
   servis vypočtovej a kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   Martin Prokop Moskovská 29 Bratislava 811 08
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Vlado Hubeného 56 Bratislava 831 05