Vytvoriť faktúru

M-AUDITES - audit a ekonomický servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M-AUDITES - audit a ekonomický servis
IČO 35730544
DIČ 2021345425
Dátum vzniku 21 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M-AUDITES - audit a ekonomický servis
Hrebendova 12
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 215 €
Zisk 3 041 €
Aktíva 24 957 €
Vlastný kapitál 22 824 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262803191
Mobile phone(s) +421903037379
Fax(es) 0262803191
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,889
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,524
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,011
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,011
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,011
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,513
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22,065
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,448
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 365
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 365
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,889
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,060
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 14,716
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,716
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,041
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,829
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 360
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 360
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,469
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 165
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 307
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 172
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 825
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,215
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,215
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,215
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,401
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 452
D. Služby (účtová skupina 51) 667
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,247
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,236
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,493
4. Sociálne náklady (527, 528) 518
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,814
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,096
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 143
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 143
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 143
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 62
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 79
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,893
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 852
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 852
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,041
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4225679.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015