Vytvoriť faktúru

PROZUMA PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROZUMA PLUS
IČO 35730579
DIČ 2021408675
Dátum vzniku 28 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROZUMA PLUS
Metodova 7
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 596 €
Zisk 2 374 €
Aktíva 16 000 €
Vlastný kapitál 10 944 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336413566
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,151
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,151
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,732
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,732
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,732
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,419
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,137
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 282
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,151
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,317
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,639
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,374
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,834
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,856
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,856
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,906
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 332
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 332
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 446
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 286
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 842
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 72
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 72
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24,596
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,596
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,596
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,459
D. Služby (účtová skupina 51) 11,358
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,070
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,162
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,521
4. Sociálne náklady (527, 528) 387
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -103
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,137
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,238
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 92
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 92
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -92
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,045
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 671
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 671
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,374
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35730579 DIČ: 2021408675
 • Sídlo: PROZUMA PLUS, Metodova 7, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01 28.10.1997
  Zuzana Tichá Dr.Bokesa 18 Pezinok 902 01 04.03.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Chovanec 3 320 € (50%) Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
  Zuzana Tichá 3 320 € (50%) Dr.Bokesa 18 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.03.2009Nové sidlo:
   Metodova 7 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Tichá Dr.Bokesa 18 Pezinok 902 01
   03.03.2009Zrušené sidlo:
   Zelinárska 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Chovancová Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   06.12.2002Nové sidlo:
   Zelinárska 8 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   05.12.2002Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Chovancová Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   13.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Zuzana Chovancová Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   12.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Chovancová Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   PROZUMA PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Zuzana Chovancová Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Zuzana Chovancová Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01